С очи за всички

УНИЦЕФ стартира кампания, посветена на правата на децата, младежите и младите хора с увреждания

04 Ноември 2019
Ели Колева танцува със своя партньор. Нейното физическо увреждане не й пречи да сбъдва мечтите си
Личен архив

И все пак, каквато и да е ситуацията,
от нас и от нашите хоризонти зависи да я приемем и да се справим с нея! 
Ние сами определяме каква ще е посоката на живота ни. 
Аз съм си аз - едно обикновено младо момиче, 
което се стреми да не си поставя бариери. 
Сега се чудя… вие можете ли да разбиете Вашите?!

Елена, 24 години, от Варна

5 ноември 2019 г., София – УНИЦЕФ България започва национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на 30-годишнината на Конвенцията за правата на детето и правата на децата, младежите и младите хора с различни способности в България.

Контекстът:

Преди 30 години световните лидери поеха исторически ангажимент към децата по света, като приеха Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на хората с увреждания, одобрена от Общото събрание на ООН през декември 2006 г., укрепва правата на децата с увреждания и въвежда нови задължения за страните за премахването на бариерите, които ограничават тяхното участие във всички сфери на живота.

България e ратифицирала и двете конвенции. През последното десетилетие страната предприе важни стъпки към приобщаването на децата с увреждания. Въпреки усилията на национално ниво обаче, децата с увреждания продължават да са едни от най-изключените и невидими групи в обществото.

Защо правим тази кампания?

За да повишим информираността, разбирането и чувствителността по отношение на правата на децата, младежите и младите хора, живеещи с увреждания. Искаме да чуем техния глас и да ги овластим, като ги поставим в центъра на кампанията. Започваме с Елена от Варна, Мария от Враца, като в рамките на кампанията, с подкрепата на нашите медийни партньори, ще разкажем над 15 вдъхновяващи истории на деца, младежи и млади хора с различни способности.

Кампанията се осъществява в партньорство с: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален център за приобщаващо образование-София; Сдружение „Закрилници“; Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, Сдружение „Синдром на Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; Фондация „Карин Дом“; Фондация Reach for Change, Фондация „Светът на Мария“.

Медийни партньори на „С очи да всички“ са „Нова Броудкастинг груп“, Нетинфо, БНТ и Дневник.

На 20 ноември, в рамките на кампанията, УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания.

По света

Изчисленията показват, че около 15% от населението на света живее с увреждания[1]. 5,1% от децата (или 95 милиона) имат увреждания, от които 13 милиона (0,7%) имат тежки увреждания[2]. Това са само примерни изчисления, тъй като определенията за "увреждане" в различните страни варират и не всички държави събират надеждни данни.

В България

Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието [3]  е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната. 

През последното десетилетие бяха затворени всички домове за деца с увреждания и половината от Домовете за медико-социални грижи за деца, което доведе до значително намаляване на броя на децата в институционална грижа — от 7 587 през 2010 г. до 633 в края на 2018 г.[4]

С приетия в края на 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на децата с увреждания в общата образователна система. През учебната 2018 – 2019 г. 22,035 деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини. 

Въпреки националните усилия обаче децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото. При тях има повишен риск от раздяла от биологичните си семейства, по-голяма вероятност да живеят в институционални грижи или да останат извън училище или детска градина. Според данните за 2018 г. около 90% от всички деца в Домовете за медико-социални грижи за деца [5] и 50% от децата в Центровете за настаняване от семеен тип са с увреждания. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.


[1] Disability and health

[2]СЗО и Световната банка. 2011 г. Световен доклад за уврежданията. СЗО, Женева

[3] Данни на Държавната агенция за социално подпомагане за броя на децата с над 50% увреждане, чиито семейства са получавали финансова подкрепа съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, както и данни на Националния център по обществено здраве и анализи относно броя на децата с под 50% увреждане.

[4] Агенция за социално подпомагане

[5] Доклад на Министерство на здравеопазването, 2017 г.

Контакт за медии

Деница Делвил
Директор Kомуникации
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.