Общи условия на програма БЛАГОДЕТЕЛ

ЗА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ

#дари
Детски ръце са вдигнати пред логото на УНИЦЕФ
UNICEF/UNI40568/Pirozzi