Общи условия на програма БЛАГОДЕТЕЛ

ЗА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ

#дари
Детски ръце са вдигнати пред логото на УНИЦЕФ
UNICEF/UNI40568/Pirozzi

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите правила:

1.1.   УНИЦЕФ е международна междуправителствена организация, създадена от Общото събрание на ООН с Резолюция № 57(I) от 11 декември 1946 г. като спомагателен орган на Организацията на обединените нации, представлявана от Мария Хесус Конде – Представител за България, с адрес в България, София 1000, ул. „Ал. Дондуков” №  87, ет. 2.

1.2.  Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” е програма за месечни дарения в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ по света и проектите в България, описана на интернет страницата на УНИЦЕФ на www.unicef.bg.

1.3.  БЛАГОДЕТЕЛ е физическо лице, което извършва фиксирани месечни дарения за период от минимум 12 последователни месеца в подкрепа на дейността на УНИЦЕФ България, наричано за краткост ДАРИТЕЛ в настоящите Общи условия.

1.4.   Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални месечни дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.

1.5.   Съгласие за дарение по ВЕДОМОСТ е писмено съгласие, попълнено по образец (Приложение 1) между УНИЦЕФ и ДАРИТЕЛЯ за участие в програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В съответствие с Устава и Мисията си, УНИЦЕФ работи с правителства, организации на гражданското общество и други партньори в повече от сто и деветдесет страни за насърчаване правата на детето за живот, закрила, развитие и участие и се ръководи от Конвенцията за правата на детето.

2.2. УНИЦЕФ има право да получава средства от физически лица, за да подпомага работата си и с тази цел е разработил програма за редовно дарителство „БЛАГОДЕТЕЛ”.

2.3. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да подкрепя програмата на УНИЦЕФ в България. УНИЦЕФ от своя страна, с благодарност, признава желанието на ДАРИТЕЛЯ да подпомага работата му, при реда и условията за участие в програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

2.4. Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” се координира и изпълнява под ръководството на УНИЦЕФ в съответствие с програмата за страната 2013 – 2017 г., одобрена от Изпълнителния Борд на УНИЦЕФ и правителството на Република България. Програма „БЛАГОДЕТЕЛ” се подкрепя от дарителя посредством месечни дарения, активирани чрез някои от МЕТОДИТЕ ЗА ДАРЕНИЕ при настоящите Общи условия:

 1. ФИНАНСИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ.

3.1. Дарения по ведомост

3.1.1. Дарения по ведомост се извършват като ежемесечно от заплатата на ДАРИТЕЛЯ се отчислява сума, определена от ДАРИТЕЛЯ, която се превежда по банкова сметка на УНИЦЕФ.

3.1.2. Даренията по ведомост се извършват въз основа на индивидуално съгласие за дарение, съставено между ДАРИТЕЛЯ и УНИЦЕФ съгласно Образец - Приложение 1. Образец на съгласието за дарение е достъпен на сайта на УНИЦЕФ.

ДАРИТЕЛЯТ предоставя на Работодателя копие от подписаното Съгласие за дарение.

3.1.3. Работодателят удържа ежемесечно от трудовото възнаграждение на ДАРИТЕЛЯ сумата на индивидуалните  дарения, посочена в Съгласието за дарение между ДАРИТЕЛЯ и УНИЦЕФ, и ги превежда  по банкова сметка на УНИЦЕФ.

3.2. Автоматични месечни дарения по банков път

3.2.1. Месечните дарения по банков път по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ се извършват, като ДАРИТЕЛЯТ подпише Съгласие за директен дебит или постоянно преводно нареждане с бенефициент УНИЦЕФ в клон на банка, в която ДАРИТЕЛЯТ има открита банкова сметка и посочи сумата, която желае да дарява всеки месец.

3.2.2. След като активира услугата, ДАРИТЕЛЯТ следва да изпрати копие от подписаният формуляр до УНИЦЕФ на адрес: гр. София, бул. „Ал. Дондуков“ 87, ет.2. или сканирано копие по електронна поща на ppetkova@unicef.org.

3.2.3. При изтичане на срокът на валидност на директния дебит/постоянно преводно нареждане, даренията не се подновяват автоматично. ДАРИТЕЛЯТ може да поднови месечните си дарения чрез повторно посещение на банка и подписване на ново Съгласие за директен дебит/постоянно преводно нареждане.

3.2.4. Сумите на даренията по т. 3 се превеждат по една от следните дарителски сметки на УНИЦЕФ, в зависимост от избрания метод за дарение:

Банка: Банка Пиреос България 
IBAN: BG73PIRB74021604291401
BIC: PIRBBGSF

Банка:  Райфайзен Банк България
IBAN:   BG34RZBB91551065034919
BIC:      RZBBBGSF

Плащанията се извършват в български лева (BGN).

3.2.5. ДАРИТЕЛЯТ има право да промени сумата на месечното си дарение чрез посещение в клон на обслужващата го банка.

3.2.6. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати месечните си даренията по програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ чрез посещение в клон на обслужващата го банка.

3.3 Онлайн дарения и дарения чрез мобилни устройства

3.3.1. Онлайн даренията по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ се извършват на www.unicef.bg през уеб базирана платформа за онлайн разплащания (ePay.bg). ДАРИТЕЛЯТ избира метод на дарение по време на регистрацията.

3.3.2  Oнлайн месечни дарения за регистрирани потребители на ePay.bg

Регистрацията за месечните дарения се извършва на две последователни стъпки – (1) на сайта на УНИЦЕФ България и (2) на страницата на ePay.bg. Даренията се извършват от регистрирана карта или микросметка през системата на еPay.bg без такса за превода.

При регистрация за месечни дарения на страницата на УНИЦЕФ, всеки ДАРИТЕЛ получава индивидуален акаунт и уникален дарителски номер, който се изпраща на посочената от него електронна поща непосредствено след регистрацията.

За да завърши регистрацията за месечни дарения, е необходимо ДАРИТЕЛЯТ да влезе в профила си в системата на ePay.bg и последователно да избере от меню "Плащане на сметки" поле "Регистрирайте Вашите битови сметки за плащане". В категория "Благотворителност" срещу "УНИЦЕФ България" се вписва уникалният дарителски номер.

След успешно завършване на регистрацията в ePay.bg, ДАРИТЕЛЯТ получава ежемесечно известие по електронна поща от системата на ePay с напомняне за извършване на плащане по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“.

ДАРИТЕЛЯТ може да промени сумата на месечното си дарение, като направи нова регистрация на www.unicef.bg с желаната сума и регистрира новия уникален дарителски номер в системата на еPay.bg.

ДАРИТЕЛЯТ може да пропусне месечно дарение или да прекрати даренията си, като информира представител на УНИЦЕФ по телефон, е-мейл или поща.

3.3.3.Онлайн автоматични месечни дарения чрез системата на ePay.bg

Регистрацията за месечните дарения се извършва на две последователни стъпки – (1) на сайта на УНИЦЕФ България и (2) на страницата на ePay.bg. Даренията се осъществяват с банкова карта през системата на ePay.bg. Не е необходимо ДАРИТЕЛЯТ да създава или да има потребителски профил в ePay.bg (за разлика от т.3.3.2. от настоящите правила).

При регистрация за месечни дарения на страницата на УНИЦЕФ, ДАРИТЕЛЯТ следва да избере сума на месечно дарение, метод на плащане „Кредитна/дебитна карта“ и да попълни данни за контакт на www.unicef.bg.

За да завърши регистрацията за месечни дарения, е необходимо ДАРИТЕЛЯТ да последва линка към страницата на ePay.bg, където да въведе реквизитите на кредитната/дебитната си карта и да потвърди първото си месечно дарение.

След успешно завършване на регистрацията като ДАРИТЕЛ, системата на ePay.bg извършва автоматични дарения от посочената банкова карта всеки месец от 1 до 10-то число. Таксата за трансакция е спрямо общите условия на ePay,bg

ДАРИТЕЛЯТ може да прекрати месечните си дарения, като се свърже с представител на УНИЦЕФ по телефон, е-мейл или поща.

ДАРИТЕЛЯТ може да промени сумата на месечното си дарение, като първо прекрати активният си абонамент по начина, описан в горния параграф, след което направи нова регистрация за желаната от него сума, следвайки стъпките описани по-горе.

3.3.4. Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системaте за онлайн разплащания еPay.bg.

3.4. Дарения чрез специална кобрандирана кредитна карта с Банка Пиреос България АД

3.4.1. ДАРИТЕЛЯТ може да получи дарителска кредитна карта от Банка Пиреос, с която се даряват по 10 стотинки от всяка извършена покупка, а Банката добавя 20 стотинки за децата в неравностойно положение по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ на УНИЦЕФ.

3.4.2. Дарителската кредитна карта се издава и предоставя на ДАРИТЕЛЯ съгласно Общите условия на Банка Пиреос. За повече информация - http://www.daritelskakarta.info

3.5. Месечни дарения чрез SMS към кратък номер 1021

3.5.1. Регистрация

Всеки желаещ да се включи в Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ с месечни дарения може да избира от три възможни стойности от 2 лв.,5 лв.  или 10 лв. За да стартира месечни дарения от 2 лв. или 5 лв., ДАРИТЕЛЯТ следва да изпрати SMS с цифра „2“ или „5“отговаряща на размера на избраното от него месечно дарение, на кратък номер 1021. За да стартира месечни дарения от 10 лв., ДАРИТЕЛЯТ следва да изпрати SMS с текст „2х5“ на 1021. Тарифирането се извършва в момента на заявката на ДАРИТЕЛЯ.

След регистрация, ДАРИТЕЛЯТ получава потвърдителен SMS с благодарствен текст, където ясно е изписан размерът на месечното дарение и информация за прекратяване на месечните дарения по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“.

3.5.2. Цени и стойност на дарението
Възможните стойности на абонамент за месечно дарение, направен чрез дарителски SMS са 2 (два) лв. и 5 (пет) лв. без начислен ДДС. Върху стойността на SMS-а, с който се прави месечно дарение от абонат по договор за услуги с трите мобилни оператора не се начислява ДДС. Потребителите на предплатени услугиправят дарение на същата стойност (2 лв. или 5 лв.), но върху стойността на SMS-а, с който се прави месечното дарение се начислява ДДС и крайната сума, дължима от такъв потребител е съответно: 2,40 лв. или 6,00 лв.

3.5.3. Месечни  дарения
Всеки месец използвайки MT (Mobile Terminated или Event Charge) механизъм, системата инициира тарифирането на сумите регистрирани от всеки ДАРИТЕЛ чрез изпращане на SMS (Renewal billing notification) до ДАРИТЕЛЯ. По този начин ДАРИТЕЛЯТ винаги е информиран,

кога е тарифиран и с каква сума. Сумата на дарението се добавя към сметката за мобилен телефон на ДАРИТЕЛЯ.

3.5.4. Комуникация и отчетност към ДАРИТЕЛИТЕ
Чрез месечния SMS потребителите ще бъдат насочвани към уеб сайта на УНИЦЕФ или директно към месечния бюлетин, където да получат подробна информация за разходването на дарените средства и резултатите от кампаниите, илюстрирани с текстов, снимков и видео материал. УНИЦЕФ си запазва правото да се свързва със своите ДАРИТЕЛИ за детайли по програмата.

3.5.5. Прекратяване и промяна на месечните дарения с SMS

По всяко време ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати месечните си дарения, изпращайки текст „S” или „STOP“ на кратък номер 1021 на цената на стандартен SMS според тарифния план на мобилния оператор.

ДАРИТЕЛЯТ има възможност да промени сумата на дарение от 2 лв. на 5 лв. Или 10 лв. или обратното, изпращайки нов SMS с текст, отговарящ на новата сума. Съобщението за промяна на месечното дарение не се таксува като дарителски SMS. Промяната става активна със следващия цикъл на тарифиране.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕНАСРЕДСТВАТА

5.1. Финансирането, предоставено от ДАРИТЕЛЯ за програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” се използва за програмни и административни разходи на УНИЦЕФ. Средствата са използвани в съответствие с Финансовите правила и регламенти, стандартите и практиките на УНИЦЕФ.

 1. КОМУНИКАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

6.1. ДАРИТЕЛЯТ предоставя личните си данни доброволно и разрешава на УНИЦЕФ да ги обработва и съхранява във връзка с изпълнението на програма „БЛАГОДЕТЕЛ“. При промяна в предоставените данни за кореспонденция и контакт ДАРИТЕЛЯТ ще информира УНИЦЕФ своевременно.

6.2. УНИЦЕФ се ангажира да изпраща на ДАРИТЕЛЯ информация за своята дейност, за изразходването на дарените средства текущо и след края на всяка година, по пощата и/или по ел. поща на адресите, посочени от ДАРИТЕЛЯ. Актуална информация за дейността на организацията е достъпна на страницата www.unicef.bg

6.3. ДАРИТЕЛЯТ дава съгласие да получава от УНИЦЕФ информация за дейността на организацията по телефон, поща и/или по ел. поща на адресите, посочени от ДАРИТЕЛЯТ.

6.4. Съгласно чл. 22., ал. 1., т. 1., буква о) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ДАРИТЕЛЯТ има право на данъчно облекчение в размер на до 5% от сумата от годишните данъчни основи за дарения към УНИЦЕФ. За целта УНИЦЕФ издава на ДАРИТЕЛЯТ, след поискване от негова страна, годишно удостоверение за извършените от него и приети от УНИЦЕФ дарения през предходната година по програма „БЛАГОДЕТЕЛ“. Удостоверението може да бъде поискано от лицата за контакт, посочени в т. 11. от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 1. ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА „БЛАГОДЕТЕЛ”

7.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да разработва, произвежда и разпространява никакви комуникационни материали, свързани с приноса му към програма „БЛАГОДЕТЕЛ” без изрично писмено съгласие от страна на УНИЦЕФ.

7.2. ДАРИТЕЛЯТ заявява, че по никакъв начин няма да използва логото на „БЛАГОДЕТЕЛ“ без изрично писмено съгласие от страна на УНИЦЕФ.

7.3. УНИЦЕФ отразява приноса на ДАРИТЕЛЯ по начин, съобразен с регулациите на организацията в свои информационни материали, публични изяви и други подходящи канали.

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА УНИЦЕФ

8.1. УНИЦЕФ ще изпълнява дейностите по програмата, така както са описани в програма „БЛАГОДЕТЕЛ” на УНИЦЕФ.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ ИМЕТО И ЛОГОТО НА УНИЦЕФ

9.1. ДАРИТЕЛЯТ заявява, че по никакъв начин няма да използва логото на УНИЦЕФ. ДАРИТЕЛЯТ няма право също така да използва името или всяко съкращение на името на УНИЦЕФ по какъвто и да било начин във връзка с дейността си и всичко свързано с нея.

9.2. УНИЦЕФ ще докладва за направения принос пред своя Изпълнителен Борд според стандартните си процедури. УНИЦЕФ ще положи всички усилия да предостави съответното признание за приноса и в други документи там, където сметне за уместно, но начинът за такова признание ще бъде определян единствено от УНИЦЕФ.

9.3. ДАРИТЕЛЯТ няма да извършва злоупотреби, неспазване или други нарушения на правото на означаване на УНИЦЕФ. Тази разпоредба важи и след изтичане срока или предсрочното прекратяване на участието в Програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

10.1. ДАРИТЕЛЯТ отговаря и гарантира пред УНИЦЕФ, че нито ДАРИТЕЛЯТ, нито физическо или юридическо лице, което контролира или е контролирано от ДАРИТЕЛЯ, или е под общ контрол с ДАРИТЕЛЯ, а) има участие в продажбата или производството на противопехотни мини, или б) използва детски труд при осъществяване на стопанската си дейност. ДАРИТЕЛЯТ признава и е съгласен, че нарушаването на тази разпоредба е нарушение на изключително важно условие по за участие в Програма „БЛАГОДЕТЕЛ”, което дава право на УНИЦЕФ незабавно да прекрати същото с писмено известие до ДАРИТЕЛЯ.

 1. АДРЕС И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ПРОГРАМАТА „БЛАГОДЕТЕЛ”

11.1.  УНИЦЕФ определя лице за контакт по Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” и ще го оповестява на своята интернет страница: www.unicef.bg

Петя Петкова, Комуникация с индивидуални дарители и фондонабиране, УНИЦЕФ България тел: 02/ 96 96 204; e-mail: ppetkova@unicef.org

11.2. Адресът за кореспонденция с УНИЦЕФ: гр. София, Бул. Ал. Дондуков 87, ет.2, тел./02 96 96 208, 02 96 96/ 204

 1. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕKРАТЯВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „БЛАГОДЕТЕЛ“

12.1. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да участва в Програма „БЛАГОДЕТЕЛ“ с месечни дарения за минимум 12 последователни месеца.

12.2. ДАРИТЕЛЯТ има право да прекрати месечните си дарения преди датата, определена в т. 12.1, като има ангажимент да преустанови всички представителни и обществени дейности във връзка с Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ”.

12.3. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални месечни дарения по Програма „Благодетел”, реализирани чрез директен дебит/съгласие за постоянно преводно нареждане от банка или през системите за онлайн разплащания еPay.bg и Gate2shop.com,

ДАРИТЕЛЯТ се ангажира да информира УНИЦЕФ чрез устно или писмено известие до лицето за контакт, посочено в т. 13.1 от Общите правила. Начините за прекратяване на месечните дарения за всеки отделен метод са описани в т. 3. ФИНАНСИРАНЕ. МЕТОДИ НА ДАРЕНИЕ от Общите условия.

12.4. Ако ДАРИТЕЛЯТ преустанови извършването на индивидуални месечни дарения по Програма „БЛАГОДЕТЕЛ”, сумата на даренията не се възстановява от УНИЦЕФ.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

13.1. УНИЦЕФ и ДАРИТЕЛЯТ полагат най-добри усилия да постигнат приятелско споразумение в случай на оспорване, спор, иск или жалба, възникнали във връзка или отнасящи се към индивидуалния принос и участие на ДАРИТЕЛЯ в програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

13.2. В случай че УНИЦЕФ и ДАРИТЕЛЯТ желаят спорът им да се решава чрез процедура за помирение, тя се извършва в съответствие с правилата за помирителна процедура на Комисията на Обединените нации за международно търговско право (UNCITRAL), или според друга процедура, която да може да се договори.

13.3. Всяко оспорване, спор, иск или жалба, което не се разреши чрез приятелско споразумение в рамките на 60 (шестдесет) дни след получаване от страна на УНИЦЕФ или на ДАРИТЕЛЯ на искане за приятелско споразумение по спора, се отнася от някоя от страните за Арбитраж съгласно действащите арбитражни правила на Комисията на Обединените нации за международно търговско право (UNCITRAL). Страните са длъжни да изпълнят арбитражното решение като окончателно уреждане на такъв спор. Разноските по процедурата се разделят по равно помежду им. При никакви обстоятелства УНИЦЕФ не носи отговорност за непреки, инцидентни или причинно обусловени щети или загуби на приходи или ползи. Арбитражният съд няма правомощия да налага наказателни обезщетения, надхвърлящи реално претърпените вреди. Арбитражният съд няма правомощия да налага годишна лихва, надвишаваща четири процента (4%), проста, а не сложна лихва. Както е упоменато, „УНИЦЕФ” означава „УНИЦЕФ”, а „UNCITRAL” означава Комисията на Обединените нации за международно търговско право. Настоящият параграф не възпира УНИЦЕФ да привежда в изпълнение правата си по отношение името, логото и знаците си със средства, различни от арбитражните.

 1. ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ

14.1. Нищо от или във връзка с настоящите Общи правила за участие в Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” не може да се приема като отмяна, пряка или по подразбиране, на която и да е от привилегиите и имунитетите на Организацията на обединените нации и УНИЦЕФ, предвидени от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Организацията на обединените нации или други документи, и никоя разпоредба на Общите условия за участие в Програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” не може да се тълкува или прилага по начин, или до степен, които не са в съответствие с тези привилегии и имунитети.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. С включване в програма „БЛАГОДЕТЕЛ“, ДАРИТЕЛЯТ приема настоящите Общи условия и се съгласява да спазва техните разпоредби съгласно актуалната им версия, поместена на сайта на УНИЦЕФ България www.unicef.bg

15.2. УНИЦЕФ има право да изменя настоящите Общи условия по програмата „БЛАГОДЕТЕЛ” и следва да публикува актуалната им версия на уебстраницата на организацията.

15.3. ДАРИТЕЛЯТ гарантира, че никой служител на УНИЦЕФ не е получил, нито ще му/й бъде предлагано да получи преки или косвени облаги, произтичащи от участието на ДАРИТЕЛЯ в програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

15.4. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да спазва всички закони, наредби и правила, свързани с изпълнението на задълженията по Общите условия за участие в програма „БЛАГОДЕТЕЛ”.

14.5. ДАРИТЕЛЯТ няма право да възлага, прехвърля, или по друг начин предоставя своите права, искове или отговорности във връзка с Програма „БЛАГОДЕТЕЛ”, освен след предварително писмено съгласие на УНИЦЕФ.

15.6. Настоящите Общи условия са утвърдени на 10.12.2010 г. и са публикувани на интернет страницата на УНИЦЕФ на 15.12.2010 г. Последващата редакция на Общите условия е утвърдена на 30.06.2013 г. и публикувана на интернет страницата на УНИЦЕФ на 09.07.2013 г. Втора редакция на Общите условия е утвърдена на 19.08.2014 г. и публикувана на интернет страницата на УНИЦЕФ на 20.08.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СЪГЛАСИЕ ЗА МЕСЕЧНИ ДАРЕНИЯ OТ РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО ПРОГРАМА БЛАГОДЕТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ОБРАЗЕЦ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ДИРЕКТЕН ДЕБИТ