Децата и медиите. Мисия: етично отразяване

Наръчник за журналисти "Етично отразяване на децата в медиите"

Рисунки на деца с увреждания, деца зад решетки, деца с различен етнически произход
UNICEF Bulgaria/2018/Lozanov

Акценти

Необходимо е укрепване на съзнанието относно правата на детето сред обществеността в България. Медиите продължават да бъдат основното средство за комуникация, застъпничество и мобилизиране на ресурси в подкрепа на правата на детето. Въпреки огромния потенциал на традиционните медии и социалните мрежи да насърчават промените в социалните норми, нагласи и поведения, предизвикателство остава етичното отразяване на проблемите, свързани с деца. Въз основа на изследване, поръчано от УНИЦЕФ България през 2013 г., е направено заключението, че правата на детето често се нарушават в масовите медии (както традиционните, така и цифровите) поради пропуски в професионалния капацитет на журналистите (което налага укрепването му) и поради липса на достатъчно познания относно същността на правата на детето (което налага повишаване на осведомеността).  Необходимо е подобряване на журналистическото отразяване и професионализъм по отношение на децата в най-неблагоприятно и уязвимо положение, така че да се засили приносът на медиите за повлияването върху общественото мнение и възпитаването на благоприятни за децата социални норми. Друго предизвикателство е непропорционално слабото представителство на децата и юношите в медиите. Това е парадоксално предвид данните от ново проучване на УНИЦЕФ, проведено през 2017 г., според което медийното съдържание е сред най-интересните, въздействащи и обсъждани теми сред самите деца и юноши. 

Деца с увреждания, деца в конфликт със закона, деца с раличен етнически произход и медии
Автор
УНИЦЕФ и Асоциация на Европейските журналисти
Дата на публикуване
Езици
Английски, Български
ISBN
ISBN 978-619-7307-02-3 PDF