С очи за всички

Кампания в подкрепа на включването и овластяването на децата, младежите и младите хора с различни способности в България

"И все пак, каквато и да е ситуацията, 
от нас и от нашите хоризонти зависи да я приемем и да се справим с нея! 
Ние сами определяме каква ще е посоката на живота ни. 
Аз съм си аз - едно обикновено младо момиче, 
което се стреми да не си поставя бариери. 
Сега се чудя… вие можете ли да разбиете Вашите?!"
Елена, 24 години, от Варна

ТЕ са тук, сред нас – децата, младежите и младите хора с увреждания. По-често не ги виждаме, не ги чуваме, изключваме ги – от детската площадка за игри, през училището, до пазара на труда. Причините и бариерите са много – от физическата среда, през достъпа до помагащи технологии, до предразсъдъци и нагласи.

ТЕ обаче имат свой глас. Свое мнение. Свое виждане за решението на проблемите и удовлетворяването на нуждите си. Имат своите битки и своите победи.

И ние от УНИЦЕФ, заедно с нашите партньори и с подкрепата на медиите, искаме да чуем гласа им. Да ги оставим да говорят. Защото те имат какво да ни разкажат и да ни покажат. И толкова често – да ни вдъхновят!

В годината, в която Конвенцията на ООН за правата на детето навършва 30 години, УНИЦЕФ в България иска да започне обществен диалог, който поставя децата, младите хора и младежите с увреждания в центъра. Диалог, в който те имат водещ глас. Който очертава постигнатото, назовава ясно съществуващите бариери, но най-вече – хвърля мост, чрез положителните и вдъхновяващи примери – към едно възможно и нормално Заедно. Защото ТЕ са просто част от нашето общество.

Като начало поканихме деца и младежи с увреждания, за да чуем какви са техните послания към всички нас. Вижте какво имат да ни кажат: 

„Не сме чак толкова различни. Хората виждат, нещо с което не са свикнали и не знаят как да реагират. И се държат по-различен начин и си мислят, че не го усещаме.“ 

 

„Всички са горди с мен, че ставам по-самостоятелна.“

„Трудно се намира работа. Искат удостоверения за образование, умения, трудов стаж. Ако кажеш, че имаш здравен проблем, избират друг, който е без проблеми.“

„В университета се чувствам по-добре, имам приятели.“

Партньори, с които осъществяваме кампанията:

Медийни партньори