С очи за всички

Кампания в подкрепа на включването и овластяването на децата, младежите и младите хора с различни способности в България

С очи за всички - кампания на УНИЦЕФ и партньори