Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с насилието срещу деца

Превенция на насилието, разпознаване, докладване, отговор и интервенции от страна на институциите спрямо деца, пострадали от насилие

Дете е скрито в дъното на дървен тунел и гледа навън
UNICEF Bulgaria/2014/Vavova

Акценти

Настоящият документ "Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите спрямо деца, пострадали от насилие в България" представлява резюме на изготвен правен анализ за нуждите на УНИЦЕФ България, в който са разгледани и анализирани приложимите международни стандарти в светлината на българското законодателство и съвместимостта им от гледна точка на наказателноправни, административни и гражданскоправни аспекти, относими към темата за насилието над деца. Резюмето съдържа акценти от правния анализ, свързани с отделните форми на насилие над деца, разгледано през призмата на петте елемента на закрила от насилието – превенция, разпознаване, идентифициране, отговор и защита, както и изводите и препоръките, които са извлечени на база горесп оменатото.

Момче стои в дъното на дървен тунел и гледа навън.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български