Насилие над деца - информация за експерти

Брошура

Сериозно лице на детете. Черно-бяло, снимано отблизо.
UNICEF/Dreamstime/2017

Акценти

Основни факти:       

На всеки 5 минути, някъде в света умира дете в  следствие на упражнено над него насилие.
Насилието над деца съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. 

Най-често децата стават жертви на насилие в семейната им среда, а  извършителите са родителите или хора, близки до детето, които имат редовен и неограничен достъп до него.

  • Децата стават жертви на насилие в училище – от други деца или от учителите си.
  • Децата, отглеждани в системата за деца, лишени от родителска грижа или в институции за деца в конфликт със закона стават жертви на насилие.
  • Децата са жертви и при принудителна женитба.
  • Насилието не включва само използването на физическа сила. В голяма част от случаите децата са потърпевши или са наранени по-скоро от бездействие или пасивност от страна на родителите, на хората, които се грижат за тях или поради незаинтересоваността на общността.    

Насилието над деца рядко е еднократен акт. Обикновено то е продължително и комбинира различни видове тормоз и нараняване. Насилието в по-голямата част от случаите се задълбочава с времето и посегателствата стават по-жестоки, а рисковете за живота и здравето на детето – по-сериозни.

Насилие са всички форми на физическо или психическо насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления и злоупотреба.

Жертва на насилие се пази от удар
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български