Състоянието на децата по света 2017 - децата в дигиталния свят

Доклад на УНИЦЕФ

Две момчета и едно момиче се забавляват с телефон, докато гледат нещо, което ги кара да се усмихват.
UNICEF/2017

Акценти

Докладът Състояние на децата по света през 2017 г.: Децата в дигиталния свят изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове, и какво може да донесе бъдещето. Ако се използва правилно и е общодостъпна, дигиталната технология може да промени правилата на играта за социално изключените деца – независимо дали поради бедност, раса, етническа принадлежност, пол, увреждане, разселеност или географска изолация, свързвайки ги със свят на възможности и предоставяйки им уменията, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в един дигитален свят. Ако обаче не разширим достъпа до нея, дигиталната технология може да създаде нови разделения, които не позволяват на децата да реализират своя потенциал. И ако не действаме сега, за да сме в крак с бързите промени, рисковете онлайн могат да направят уязвимите деца по-податливи на експлоатация, злоупотреба и дори трафик, както и да доведат до по-трудно доловими заплахи за тяхното благополучие. Този доклад призовава за по-бързи действия, целенасочени инвестиции и засилено сътрудничество в защита на децата от вредите от един по-свързан свят, като същевременно се използват възможностите на дигиталната епоха за облагодетелстване на всяко дете.

Две момчета и едно момиче се забавляват с телефон, докато гледат нещо, което ги кара да се усмихват.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски
ISBN
ISBN: 978-92-806-4930-7