Съвместни усилия за създаване на приобщаващи училища

Модули на УНИЦЕФ за приобщаващо образование

Модул - 2
UNICEF/Bulgaria2019

Акценти

Общо представяне на целта

Модул 2 се фокусира върху взаимоотношенията и как тези взаимоотношения могат да се използват в подкрепа на участието и ученето и за поощряване на приобщаващото образование в училища и общности. Тъй като Модул 2 е за това, какво участниците правят или не правят в работата си, той е най-емоционалният от трите модула. Участниците трябва да искат да обсъждат с колегите и семействата си своите собствени модели за взаимодействие и евентуалната липса на истински взаимоотношения, както и последиците от подобни практики за другите.

Акцентът в този модул не е върху концепциите за комуникация и начините на взаимодействие; това не е обучение по комуникация или преподаване на умения за поддържане на взаимоотношения. Времето, предвидено за модулите, не е достатъчно за укрепване на капацитета или развиване на компетентности. Модулът подчертава нуждата от тях и дава възможности за обсъждане на уменията и знанията на участниците в тази област. Включени са инструменти, които участниците ще могат да пренесат в работата си, и които ще им помогнат да стартират важни процеси на промяна в училища и общности.

 

Module-2
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български