Работилници за родители подкрепят семействата на деца със специфични потребности

56 родители от Плевен, Благоевград, Шумен, Варна, Габрово и София вече са завършили успешно програмата

УНИЦЕФ
Обучение специалисти - водещи на работилиници за родители
UNICEF Bulgaria/2019
07 Май 2019

Всеки родител си задава хиляди въпроси във връзка с грижите и възпитанието на малките деца. За много от тези въпроси е трудно да се намери отговор в Интернет или в книгите.

В края на 2018 г. УНИЦЕФ в България в партньорство с различни организации и общини стартира тестване на програма за родители на деца на възраст до 8 години със специфични потребности с цел да се предостави пространство, в което родителите да могат да споделят опит, знания и умения във връзка с грижите за децата, както и своите преживявания. Програмата е разработена от офиса на УНИЦЕФ в Хърватия и включва 11 тематични сесии, които се провеждат ежеседмично с група от 6 до 12 родители и се водят от екип експерти.

Към март 2019 г. програмата успешно са завършили 56 родители от Плевен, Благоевград, Шумен, Варна, Габрово и София. Предстои програмата, която е напълно безплатна за родителите, да стартира и на други места в страната.

Ето и партньорските организации, които реализират програмата като част от техните дейности за подкрепа на деца със специфични потребности и техните семейства:


гр. Благоевград - Общностен център за ранно детско развитиe
с. Бузовград - Дневен център за деца с увреждания към ДМСГД
гр. Велико Търново - Общностен център за деца и семейства „Царевград“
гр. Варна - Фондация „Карин дом“
гр. Варна - Дневен център за деца с увреждания към ДМСГД
гр. Враца - Общностен център за деца и семейства
гр. Габрово - Дневен център за деца и семейства с увреждания
гр. Габрово -  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
гр. Гоце Делчев - Фондация "Символ на любовта - Дневен център за работа с деца с увреждания"
гр. Добрич - Дневен център за деца със специални потребности  към ДМСГД
гр. Казанлък – Сдружение „Бъдеще за децата“
гр. Нова Загора- Център за обществена подкрепа
гр. Плевен -  Център за специална образователна подкрепа „Славейков“
гр. Пловдив - Общностен център за деца и семейства - Пловдив
гр. Разград - Общностен център за деца и техните семейства
гр. Русе - Дневен център за деца и/или младежи с увреждания към Каритас
гр. Севлиево- Общностен център
гр. Силистра - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
гр. София - Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
гр. София - Център „Малки чудеса“, Фондация „Нашите недоносени деца“
гр. София - Център за обществена подкрепа към Фондация „За Нашите Деца“
гр. Стара Загора - Център за обществена подкрепа към Фондация „Мисия Криле“
гр. Шумен – Регионален център за подкрепа за процеса на приобщаващото образование


Когато родителите се грижат за дете със специфични потребности, техният житейски път е изпълнен с непрестанно търсене на информация и терапии за детето, с всякакви ситуации и буря от емоции, както в тях самите, така и в техните близки. В отглеждането на дете със специфични потребности мнозина откриват  източници на вътрешна сила, за които дори не са подозирали, че съществуват.
Програмата предоставя възможност на родителите да споделят своя опит, чувства и мисли като родители,  и да получа подкрепа и насоки от специалисти и други родители.

За УНИЦЕФ и нашите партньори е важно  да направим така, че този тип подкрепа да стане достъпна за всички родители и техните деца, независимо къде и при какви условия живеят. Защото всяко дете, независимо от неговите способности или специфични потребности, , без значение къде живее, има право да бъде прието с любов и радост и да се развие като щастлива личност.