За работата със сърце

Представителят на УНИЦЕФ в България посети област Шумен

От Деница Делвил
Представителят на УНИЦЕФ, д-р Джейн Муита с деца в подкрепените от УНИЦЕФ услуги в област Шумен
UNICEF Bulgaria/2019
02 Май 2019

За да вършим работата си, първо трябва да мислим със сърцата си. Това важи особено силно, когато работим с деца от уязвими групи,

сподели представителят на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита, която бе на посещение в област Шумен. Тя се срещна с екипите на Семейно-консултативните центрове, трансформирани в Центрове за обществена подкрепа в град Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав, на Детския център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ и с медицински сестри и акушерки, които предоставят безплатни домашни посещения на бременни жени и семейства с деца до 3 години. Всички тези услуги, които помагат на стотици деца и семейства от областта всяка година, бяха създадени с подкрепата на УНИЦЕФ в партньорство с национални, регионални и местни власти, НПО и общности с цел да предотвратяват пренебрегването и изоставянето, разделянето на деца от техните семейства, да спомагат за подобряването на родителските грижи и за промяна на съществуващите вредни практики при отглеждането на най-малките деца.


Екипите от семейните центрове разказаха за доверието, с което хората, с които работят, се отнасят към тях. А фактът, че деца, на които центърът в Нови Пазар например е помагал, сега на свой ред, като възрастни, са станали част от екипа на центъра, е най-голямото доказателство както за качество на предлаганите услуги, така и за ценната приемственост, която се създава в общността. Както и за смелостта и упоритостта при работата с най-уязвими групи. „Работим с хора невидими, с които никой не иска да се занимава, дори не иска да вижда“, сподели с болка, но и удовлетворение социалният работник Мюзеям Али. Успехът се дължи на това, че се работи с цялото семейство, в неговата обичайна среда и обкръжение, а не само с отделно дете от уязвимо семейство. Оценяват се нуждите на цялото семейство и се прави план за подкрепа, който включва дейности, насочени към семейството като цяло и отделните му членове. И се насърчава промяна на общността и на нормите вътре в общността, които са предпоставка за рискове за децата, като например – осоляване, ранно захранване на бебета, насилие, детски бракове и ранни раждания.


Доверие – това бе и обединяващата дума в разказите на патронажните сестри, които помагат на над 2000 семейства. Деца от уязвими групи, неосигурени, малолетни и непълнолетни майки в най-отдалечените махали; майки от града – ползващи се от необходимите здравни услуги, но не намерили на друго място съвет и подкрепа как да се грижат за първородното си бебе или как да го закърмят за първи път – помощта на патронажните сестри се простира на територията на цялата област Шумен.

В началото на нашата услуга, която бе създадена с подкрепата на УНИЦЕФ през 2013г., ние търсехме жените, които имат нужда от нас. Сега те сами идват – от уста на уста, жените сами споделят за помощта, която им указваме и ни препоръчват на свои приятелки и сестри,

споделя една от тях. Услуга, напълно безплатна и високо професионална, ценни съвети за родителството, кърменето и храненето, но най-вече топлина и подкрепа – това получават от патронажните сестри бременните жени и майките на малки деца. 

Високият професионализъм на работата на екипа на детския център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“ и важността на Синята стая за щадящо изслушване на деца бяха многократно потвърдени и по време на срещата със съдии, следователи, разследващи полицаи. Всички съдии от Районен съд Шумен използват в работата си Синята стая, като се провеждат изслушвания както по наказателни, така и по граждански дела. 
Положителни резултати за децата не биха могли да бъдат постигнати без воля и ползотворното сътрудничество с партньори, местна власт, правителство.

От пътуванията си в България и специално в Шуменска област виждам, че е налице огромна воля. Има и съответните правни инструменти за подкрепа на децата и на уязвимите общности. Има и много партньори, които с желание работят за подобряване на живота на децата“,

каза д-р Муита, която се срещна с кметовете на Шумен и Велики Преслав Любомир Христов и Александър Горчев, както и с областния управител на Шумен проф. Стефан Желев. „Виждам, че в България децата са приоритет не само на национално ниво, но и на общините“ – така за финал тя резюмира впечатленията си от посещението.