Оценка на проект "Семейство за всяко дете" в област Шумен, България

Окончателен доклад от оценката на проекта и становище на УНИЦЕФ

Малко русокосо момиченце се е скрило зад ограда и държи жълт балон.
UNICEF/NYHQ2011/1054/Kate Holt

Акценти

Оценката се отнася за проекта „Семейство за всяко дете“, реализиран в област Шумен от УНИ- ЦЕФ България от октомври 2010 г. до юни 2016 г. Целта на оценката е да се „оценят подходът, резултатите, ресурсите и въздействието“ на проекта. Оценката има за отправна точка първоначалния проект на „План за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Шумен“.

Малко русокосо момиченце се е скрило зад ограда и държи жълт балон.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски