Слънчевата Ивена и нейните приятели от група „Слънчо“ в Нови Пазар

Един ден в ЦДГ „Китка“, подкрепена от УНИЦЕФ

Ивайло Спасов
Ивена е момиче с детска церебрална парализа, но с подкрепата на УНИЦЕФ, тя е щастлива, че учи и играе заедно със своите връстници от детската градина.
UNICEF Bulgaria/2015
12 Април 2018

Децата със специални нужди често са изключени от възможностите за качествено обучение и социализация в детските градини, а след това и в училище – поради предразсъдъци, липса на разбиране и подкрепяща среда.

Ивена обаче не е едно от тези деца, благодарение на своите приятели и усилията на УНИЦЕФ за  изграждане на приобщаваща среда за децата със специфични потребности и увреждания.

Тя е много лъчезарно и слънчево дете – затова и групата „Слънчо“ на ЦДГ „Китка“ в Нови Пазар й отива. 

Ивена е момиче с детска церебрална парализа, но с подкрепата на УНИЦЕФ, тя е щастлива, че учи и играе заедно със своите връстници от детската градина.
UNICEF Bulgaria/2015
Ивена сияе от щастие, когато рисува в детската градина! С подкрепата на УНИЦЕФ много деца със специфични потребности и увреждания като нея учат и играят заедно със своите връстници.

Всички деца са специални – Ивена също е специално момиче, което има нужда от малко по-специална грижа, за да се развива. Това става с помощта на специална „мама“ и на специален учител, в една специална стая (наречена ресурсен кабинет). Да, Ивена е много специално дете. 

С тяхна помощ Ивена се учи на практически и творчески умения – като например как да изгради красиво езеро чрез пластелинно моделиране.

С помощта на учители Ивена рисува и твори с усмивка на лице.
UNICEF Bulgaria/2015
С помощта на обучени специалисти децата със специфични нужди и увреждания могат да участват пълноценно в образователния процес.

След занятията в ресурсния кабинет на детската градина Ивена се присъединява към приятелчетата си в групата – те вече я очакват с нетърпение.

Обсипват я с любими играчки…

…и после започват да танцуват, като я поставят в сърцето на своя приятелски кръг, за да й покажат колко много я ценят.

Ивена има много приятели и децата от детска градина обичат да играят с нея.
UNICEF Bulgaria/2015
Децата са най-добрите учители по толерантност. Те прегръщат различията, а това, което ги обединява, е радостта от игрите с приятели.

И така, минава поредният ден, в който децата в ЦДГ „Китка“ в Нови Пазар са „Заедно от детската градина“. Само когато са заедно, още от детската градина, децата растат толерантни и съпричастни заедно със своите връстници. ЦДГ "Китка" е сред 30-те избрани детски градини, в които УНИЦЕФ и партньори изграждат приобщаваща среда за децата със специфични потребности и увреждания. Вижте пълния списък с детските градини тук.