Благоприятна среда за персонализирано учене

Модули на УНИЦЕФ за приобщаващо образование

Module-3
UNICEF

Акценти

Общо представяне на целта


Модул 3 набляга на благоприятната среда за персонализирано учене. Основната предпоставка за персонализирано учене е, че училищата съществуват за децата и младите хора, а не обратно, затова училищата трябва да се адаптират, за да подпомагат максимално процесите на учене. Но училищата имат и други функции: например, да възстановяват социалния ред в обществото, което налага процес на подбор (независимо че всеки има място в обществото, не всеки може да стане министър, лекар или адвокат). Социалните ценности и социалната структура на обществото въздействат върху функционирането на училищата и това трябва да се взема предвид. Учителите трябва да се запознаят с масовия диалог по темата „Кой е добрият учител?“: дали това е учителят, който залага на най-блестящите ученици; учителят, който отделя време, за да помага на най-слабите ученици; или учителят, чиито ученици постигат най-високи резултати на националните изпити за оценяване? Освен това, всички училища имат ограничени ресурси и традиционното учене в клас вероятно е единственият ефикасен метод за преподаване на големи класове в по-малки пространства без материали за персонализирано учене. Докато се работи по този модул, не бива да се забравят реалните условия, в които работят участниците.

Модул -3
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български