Приобщаващо образование: визия, теория и концепции

Модули на УНИЦЕФ за Приобщаващо образование

Модул за приобщаващо образование
UNICEF

Акценти

Общо представяне на целта

Целта на Модул 1 е да се положат основите и да се направи общ преглед на концепциите, свързани с приобщаващото образование. Подходът е базиран на дейности, като важно условие е участниците да се ангажират активно в тях, за да учат. В модула не само се представят принципите на приобщаващото образование, но се следват и прилагат на практика.

Участниците трябва да придобият знания и да се запознаят с концепции и модели, които самите те да използват в ежедневната си работа.

Чрез модула се дават възможности за преосмисляне на работата, знанията, убежденията и нагласите на участниците. Това са основните градивни елементи на компетентностите на учителя. Тук вниманието е насочено към компетентностите, необходими за приобщаващото образование, защото се използват като основна структура на модула.

Приобщаващо образовнаие - модул 1
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български