Ранно детско развитие

Всички деца имат правото на живот и развитие. Вижте как програмата на УНИЦЕФ за ранно детско развитие помага на хиляди бебета и малки деца да развиват пълния си потенциал.

майка и баща общуват с дъщеря си, майката я държи, а бащата ѝ показва играчка
UNICEF/UN043529/Kapetanovic