Ранно детско развитие

Всички деца имат правото на живот и развитие. Вижте как програмата на УНИЦЕФ за ранно детско развитие помага на хиляди бебета и малки деца да развиват пълния си потенциал.

a few months old baby is smiling with hands in his or her mouth
UNICEF/UNI19128/Pirozzi