Патронажни сестри и акушерки за майки и малки деца – скоро във всички области на България

След успешното реализиране на подкрепяната от УНИЦЕФ патронажна грижа в Шумен и Сливен програмата се разширява

УНИЦЕФ
Патронажна сестра помага на семейство с бебе
UNICEF Bulgaria/2016
21 Март 2018
UNICEF Bulgaria

21 март 2018 г., София След успешното реализиране на подкрепяната от УНИЦЕФ патронажна грижа, фокусирана върху безплатната домашна консултация за майки и малки деца в областите Шумен и Сливен, Министерство на здравеопазването се ангажира да разшири програмата за всички 28 области в България.

Иновативният проект на УНИЦЕФ, чрез който бяха създадени Центрове за майчино и детско здраве, предоставящи подкрепа на семейства с малки деца, се изпълнява от 2014 до 2018 година, като през този период сестрите и акушерките са достигнали до над 11 000 деца и семейства в Шумен и Сливен – което е близо 70% от всички деца на възраст 0-3 години в двете области. След съвместната оценка на предимствата на тази услуга, Министерството на здравеопазването реши да я въведе във всички области на България с финансиране от европейските фондове.

Проектът за подкрепа на майки и малки деца стартира през 2014 г. с помощта на много граждани, както и партньори от бизнеса и неправителствения сектор.

В първите 1000 дни повечето семейства се нуждаят от помощ в грижите за децата си в различна степен, но някои от най-уязвимите семейства се нуждаят от цялата подкрепа, която ние можем да осигурим.

Приветстваме решението на Министерство на здравеопазването на Р. България за въвеждане на безплатна патронажна грижа във всички области на страната. Всяко дете има равно право на здравна грижа и подкрепа, за да развие своя потенциал и това е важна стъпка към реализирането на тези права. Бих искала да благодаря на всички дарители на УНИЦЕФ, които подпомогнаха усилията ни да достигнем до първите 11,000 деца и техните семейства, с подкрепа и грижа. Очакваме с нетърпение този модел на подкрепа за най-уязвимите деца да излезе извън границите на България, особено по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз”, заяви Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България.

Патронажна сестра помага на семейство и тяхното бебе
UNICEF Bulgaria/2013/Pirozz

Центрове за майчино и детско здраве предлагат домашни посещения от обучени медицински сестри и акушерки за бременни жени и родители (или за други хора, грижещи се за малките деца). С посещенията си те се стремят да популяризират добри практики за отглеждане, водещи до здравословно развитие на децата, ранно идентифициране на деца в риск от изоставане в развитието, насилие, липса на адекватна грижа или риск от изоставяне на детето.

Услугата осигурява възможност за ранна интервенция чрез подобрен достъп до здравни, социални и образователни услуги в общността. По време на посещенията, родителите получават информация и насоки за здравето, кърменето, емоционалното и когнитивно развитие на децата, имунизацията, майчиното здраве, позитивното родителство - и също как да получат достъп до здравни и социални услуги.

Патронажната грижа помага за идентифициране на бременни жени без здравни осигуровки и ги подкрепя при достъпа до квалифицирана акушеро-гинекологични грижи - по този начин се допринася за подобряване на здравословното състояние на майките и успешно раждане.

УНИЦЕФ в България продължава да работи по цялостен пакет от мерки, които ще подкрепят децата и техните семейства в ранните години.

UNICEF Bulgaria