Децата с увреждания и затруднения в развитието се нуждаят от подкрепа възможно най-рано

Средата, в която расте едно дете играе ключова роля в развитието му

УНИЦЕФ
Михаил има детска церебрална парализа и се усмихва на камерата в подкрепен от УНИЦЕФ център
UNICEF/UN038651/Pirozzi
27 Септември 2022