Ситуационен анализ на услугите за малки деца със затруднения в развитието и с увреждания в България

.

Дете със синдром на Даун
UNICEF/UN0220870/Jenkins

За

Ситуационният анализ беше иницииран от офисът на УНИЦЕФ в България в партньорство с фондация „Отворено общество“ – Лондон и реализиран през периода декември 2018 г. – април 2019 г. Дизайнът на  изследването и анализът са изготвени от международния консултант доц. Холи Хикс-Смол, дфн, с данни, събрани от Сдружение „Шанс и подкрепа“. Основната цел на проучването е да идентифицира предизвикателствата пред и възможностите за укрепване на услугите и системите, свързани с ранната детска интервенция (РДИ) в България.

Ситуационен анализ на услугите за малки деца със затруднения в развитието и с увреждания в България