Данни за децата с увреждания в България и по света

Как могат да бъдат преодолени предизвикателствата

УНИЦЕФ
Станислава е дете с увреждане в институция
UNICEF/UN064132/Paleykov