Положението на децата по света - децата, храната и хранене

Правилно развитие в един променящ се свят

Момиченце държи в ръце купа със здравословна храна
UNICEF/Vilca/2019

За

По време, когато едно на всеки три деца под 5-годишна възраст не получава подходяща храна, която да му осигури правилно развитие, в „Положението на децата по света 2019“ разглеждаме проблема с недохранването при децата. Общностите непрекъснато се изправят пред тройната тежест на недохранването: въпреки тенденцията към намаляване на общия брой, 149 милиона деца на възраст под 5 години все още страдат от изоставане в растежа, почти 50 милиона от измършавяване; 340 милиона деца страдат от скрит дефицит на витамини и минерали; а процентът на децата с наднормено тегло се увеличава непрекъснато.

През 21-ви век недохранването при децата трябва да се разглежда на фона на динамични промени, между които нарастването на градското население и глобализацията на хранителните системи, което води до увеличаване на наличието на храни с високо съдържание на калории, но с ниско съдържание на полезни хранителни вещества.

Недохранването вреди изключително много на растежа и развитието на децата. Ако не се обърне внимание на този проблем, децата и обществата ще изпитват затруднения да разгърнат пълния си потенциал. Това предизвикателство може да се преодолее само като се правят опити да се разреши проблемът с недохранването на всеки етап от живота на детето и като се поставят уникалните хранителни нужди на децата в центъра на хранителните системи и на подкрепящите дейности като здравеопазване, водоснабдяване и канализация, образование и социална закрила.

Момиче държи в ръце купа със здравословна храна

Files available for download