Напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво развитие

Доклад на УНИЦЕФ

Деца в училище участват в Най-големият урок на УНИЦЕФ
UNICEF Bulgaria/2015

Акценти

Мащабът на резултатите, постигнати от света по отношение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г., директно ще засегне бъдещето на милиони деца и по този начин нашето общо бъдеще като глобална общност. ЦУР са универсални по обхват, а техният призив никой да не остане назад, поставя най-уязвимите и маргинализирани хора в света – включително децата – на челно място в дневния ред. Две години след ангажимента на световните лидери да постигнат ЦУР, движим ли се обаче в график към постигане на целите за децата? Нещо повече, имаме ли достатъчно информация, за да знаем дали е така? „Напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво развитие“ прави оценка на изпълнението в глобален мащаб до днес, като акцентира върху 44 показатели, които директно касаят най-уязвимия контингент на Програма 2030 – децата.

Корица на доклад за напредък за всяко дете в ерата на Целите за устойчиво развитие
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски