Годишен доклад на УНИЦЕФ 2020

Отговор на COVID-19

Служител на УНИЦЕФ разговаря с дете, като спазва противиепидемичните мерки и носи маска
UNICEF/UN0419792/Margaryan

Акценти

Годишният доклад на УНИЦЕФ за 2020 г. акцентира начините, по които 2020-та се отличаваше коренно от предишни години. Затварянето на училища, повишената уязвимост към тормоз, психическото напрежение и загубата на достъп до жизненоважни услуги нараниха децата дълбоко. Но не всички деца са засегнати еднакво. Пандемията разкри дълбоки неравенства, които съществуват от твърде дълго време, като най-лоши са последиците за децата в най-бедните страни и общности и децата, които вече са в неравностойно положение.

Отразявайки уникалните преживявания от 2020 г., докладът включва:

 • Раздел за начините, по които COVID-19 засяга децата през 2020 г.
 • Описание как УНИЦЕФ се адаптира към пандемията, включително социална промяна и поведение и ангажиране на общността, наблюдение на данни и осигуряване на животоспасяващи доставки от снабдителния отдел.
 • Истории и фотоесета за психичното здраве, дистанционното обучение, водоснабдяването и хигиената в конфликтни зони и паричните преводи.

Въпреки обезсърчаващите предизвикателства пред децата, младите хора и персонала на УНИЦЕФ в цял свят, през 2020 г. УНИЦЕФ реагира на кризите, създадени от COVID-19, включително чрез: 

 • Предоставяне на лидерство в механизма COVAX, с което осигури финансирането на ваксини срещу COVID-19 за 92 държави с ниски и средни доходи и подготовка на страните за доставяне на ваксините.
 • Предоставяне на ключови услуги и консумативи за водоснабдяване и хигиена за 106 милиона души.
 • Управление на комуникацията на риска и публичната информация, така че да достигне до 3 милиарда души, включително близо 810 милиона деца.
 • Предоставяне на лични предпазни средства за близо 2,6 милиона здравни работници.
 • Въвеждане на базирани в общността интервенции за психично здраве и психосоциални интервенции, които достигнаха до 78 милиона деца, юноши, родители и полагащи грижи лица.
 • Преместване на управлението на загубата на тегло при децата от социални институции на общностно ниво, в резултат на което близо 5 милиона деца с тежка загуба на тегло получиха лечение и грижи.
 • Подкрепа за над 301 милиона деца чрез дистанционно обучение.
 • Достигане до над 130 милиона деца в 93 държави с програми за парични преводи.
 • Реагиране на 455 нови и текущи хуманитарни ситуации в 152 страни, като се изключи COVID-19.

За една помрачена от пандемията година ангажираността на публичния и частния сектор с нови и съществуващи партньори нарасна драстично по отношение на доходите, влиянието и експертния опит с рекордни приходи. COVID-19 потвърди колко е важно гъвкавото финансиране, което позволява бързо, ефективно и пъргаво реагиране при спешни случаи, като същевременно се запазва ключовото дългосрочно програмиране.

 

UNICEF Annual Report 2020 cover page
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Английски
ISBN
978-92-806-5223-9

Files available for download