Подкрепа за украинските бежанци в България - Септември 2023

Информационен бюлетин

 A boy holds a paper boat in his hands during the summer workshop in Plovdiv
Fani Bachvarova

Акценти

Информационен бюлетин на УНИЦЕФ България за подкрепа на бежанците в Украйна за септември 2023 г. очертава последните актуализации относно положението на украинските деца бежанци в България и подкрепата, предоставена от УНИЦЕФ

За децата бежанци от Украйна новата учебна година е и началото на още една несигурна учебна година, тъй като повече от половината деца от предучилищна до гимназиална възраст не са записани в националните образователни системи в седемте държави, приемащи бежанци. Най-голяма е вероятността да пропуснат образованието си децата в предучилищна и средна възраст. Езиковите бариери, трудният достъп до училище и претоварените образователни системи са сред причините за ниския процент на записване.

За да достигне до засегнатите деца и семейства от Украйна, УНИЦЕФ увеличи своята хуманитарна подкрепа чрез предоставяне на консумативи и услуги, изграждане на капацитет за реагиране на първа линия и подкрепа на националните системи в тясна координация с правителството, агенциите на ООН, донорската общност и организациите на гражданското общество , включително:

  • 3 137 068 души достигнаха чрез съобщения за превенция и достъп до услуги 
  • 46 198  души с достъп до безопасни пространства, центрове за защита и поддръжка
  • 48 175 деца получават учебни материали

Повече подробности за реакцията на УНИЦЕФ на бежанците  можете да намерите в cептемврийско издание на информационния лист.

Sept Factsheet
Автор
UNICEF Bulgaria
Дата на публикуване
Езици
Английски