Подкрепа за украинските бежанци в България - Юни 2023

Информационен бюлетин

Лена, живееща в София с тримата си невръстни синове и професията й на фотограф в Киев й помага бързо да намери реализация, документирайки ежедневието в центъра за подкрепа на бежанци на фондация "За доброто"
UNICEF Bulgaria/2023/Stoykov

Акценти

Информационен бюлетин на УНИЦЕФ България за подкрепа на бежанците в Украйна за юни 2023 г. очертава последните актуализации относно положението на украинските деца бежанци в България и подкрепата, предоставена от УНИЦЕФ

Войната в Украйна продължава да предизвиква бежански движения в цяла Европа, като много украински семейства са изправени пред значителни предизвикателства при посрещането на нуждите си. За украинските бежанци остават ключови предизвикателства за намиране на дългосрочно настаняване, записване в училище и интегриране в местната образователна система, както и достъп до подходящи здравни и социални услуги, особено за най-уязвимите бежанци.

За да достигне до засегнатите деца и семейства от Украйна, УНИЦЕФ увеличи своята хуманитарна подкрепа чрез предоставяне на консумативи и услуги, изграждане на капацитет за реагиране на първа линия и подкрепа на националните системи в тясна координация с правителството, агенциите на ООН, донорската общност и организациите на гражданското общество , включително:

  • 843 338 души достигнаха чрез съобщения за превенция и достъп до услуги
  • 22 660  души с достъп до безопасни пространства, центрове за защита и поддръжка
  • 40 988 деца получават учебни материали

Повече подробности за реакцията на УНИЦЕФ на бежанците през първата половина на 2023 г. можете да намерите в юнския брой на информационния лист

 

Preview of the June Factsheet
Автор
UNICEF Bulgaria
Дата на публикуване
Езици
Английски