Пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България

Фаза III от Подготвителното действие на ЕК

Еврпейска гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2018/Paleykov