Гаранция за детето: Фаза III - „Тестване на Гаранцията за детето в държави – членки на ЕС“

УНИЦЕФ ще изпробва новаторски подходи, целящи прекъсване на порочния кръг на детската бедност и социалното изключване

Деца от уязвими общности с рисунки в ръце
UNICEF Bulgaria/2018/Popov