Бедността сред децата в страните с високи доходи ще се запази над нивата отпреди COVID поне за пет години – УНИЦЕФ

В държавите с високи доходи само 2% от фискалните стимули бяха отделени специално за подпомагане на децата по време на първата вълна на COVID-19 – спешно е необходим по-добър баланс на разходите, който да осигурява по-пряка подкрепа за децата

11 Декември 2020
Бедност сред децата в страните с високи доходи, причинена от COVID-19
UNICEF/UNI324961/Diffidenti

ФЛОРЕНЦИЯ/НЮ ЙОРК, 11 декември 2020 г. – Очаква се бедността сред децата в страните с високи доходи да се запази над нивата отпреди COVID-19 поне за пет години. Въпреки това според нов доклад на УНИЦЕФ при първата вълна от пандемията само 2% от предоставените от държавата финансови облекчения в страните от ОИСР и ЕС са отпуснати за подпомагане на деца и семейства, отглеждащи деца.

Докладът „Подкрепа за семейства и деца отвъд COVID-19: социалната защита в страните с високи доходи“, изготвен от изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“, изследва как социалното и икономическото въздействие на пандемията е повлияло на децата; първоначалните мерки на правителствата в отговор на кризата; и как бъдещите обществени политики могат да бъдат оптимизирани за по-добра подкрепа на децата.

„Размерът на финансовите облекчения, отпуснати на деца и семейства, не съответства нито на сериозните последици от пандемията, нито на това колко дълго се очаква тази криза да засяга най-младите граждани на тези държави“

- каза Гунила Олсон, директор на изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“.

„Отварянето на ресторанти, барове и фитнес зали е приоритет пред училищата и детските градини, а разходите за укрепване на фирмите са приоритет пред семействата, отглеждащи деца. Предвид факта, че втората вълна на COVID-19 затяга хватката си, трябва да се търси по-добър баланс.“

Безпрецедентни 14,9 трилиона щатски долара са изразходвани за мерки за реагиране на COVID-19 от страните с високи доходи от февруари до края на юли 2020 г., като около 80% от тях са изразходвани за пакети за фискални стимули, насочени към или чрез бизнеса, се отбелязва в доклада. Макар че е съществена част от мерките в отговор на кризата, подкрепата за бизнеса неизбежно ще изключи най-маргинализираните деца и техните семейства в обществото, което означава, че тези в най-лошо положение ще бъдат най-тежко засегнати.

Около една трета от страните от ОИСР и ЕС, включени в доклада, не са приложили никакви политики, специално насочени към подпомагане на децата, като мерки в отговор на първата вълна на пандемията. Сред страните, които са инвестирали в интервенции за социална защита за деца и семейства – включително детска грижа, хранене в училище и семейни надбавки – по-голямата част от интервенциите са били с продължителност от средно три месеца. Краткосрочният им характер е напълно неадекватен по отношение на прогнозираната продължителност на кризата и детската бедност в дългосрочен план, се посочва в доклада.

„Призоваваме, успоредно с подкрепата за бизнеса, правителствата да засилят социалната защита на децата“

- казва Олсон.

„По-силните политики, насочени към семейството, трябва да включват комбинация от безусловна подкрепа за доходите на най-бедните семейства, надбавки за храна, детска грижа и комунални услуги, освобождаване от наем или ипотека, предвидени в дългосрочен план, за да поставят по-здрави основи, така че всички деца и техните семейства да могат да се възстановят от тази криза.“

В доклада се предлагат насоки с цел подпомагане на намирането на по-добър баланс, за да бъдат посрещнати нуждите както на семействата, отглеждащи деца, така и необходимата бизнес подкрепа, включително стратегии за защита на децата и семействата от по-нататъшни последствия с настъпването на втората вълна на COVID-19:

  • Пребалансиране на действащите фискални стимули с цел увеличаване на разходите за социална закрила, в съответствие със свидетелствата за това какви мерки действат за защита на децата по време на кризи. Държавните и частните разходи, свързани с влошаващите се условия на живот сред детското население днес, ще бъдат дългосрочни и скъпи, тъй като с течение на времето търсенето на по-интензивни социални интервенции ще расте.
  • По-конкретно, облекчаване на критериите за допустимост в съществуващите семейни политики, включително условията на труд, социалните вноски и местожителството, за да се даде възможност на всички уязвими семейства с деца – например домакинства без работа, почти на границата на бедността и скорошни мигранти – да получат достъп до обезщетения в този момент.
  • Разнообразяване на мерките за социална защита с цел пълно покритие на обхвата на нуждите на децата и техните семейства по време на COVID-19, включително подпомагане на доходите, училищно хранене и/или заместващи услуги, детска грижа, здравеопазване и освобождаване от плащане на комунални услуги, наеми и/или ипотеки.
  • Докато страните очакват бъдещето след COVID, да се гарантира, че приобщаващите семейни политики – създадени специално за защита на децата от бедност и подобряване на благосъстоянието на всички деца – са вградени в основата на мерките за възстановяване от COVID-19.
  • Продължаващата подкрепа за бизнеса може да включва условия, насочени към насърчаване на съобразени със семейството и справедливи инвестиции на тези публични средства – например регулиране на отпуските и условията на труд за родителите – опции, засега недостатъчно използвани в пакетите за фискални стимули. 
  • Защита на съществуващите детски и семейни помощи и услуги от евентуален режим на строги икономии, за които е известно, че повишават насилието, бездомността, лошото здраве и институционализацията на децата.
  • И накрая, поглед в дългосрочен план, укрепване на системите за социална защита и политиките за деца и семейства, които предотвратяват бедността, с цел максимално увеличаване на напредъка към целите за устойчиво развитие и изграждане на устойчивост към бъдещи сътресения.

За УНИЦЕФ „Иноченти“

Изследователският център „Иноченти“ е самостоятелно научно звено на УНИЦЕФ. Той се занимава с научни изследвания по нови или актуални теми, за да обезпечи информационно стратегическите насоки, политики и програми на УНИЦЕФ и неговите партньори, да насочи глобалните дебати по правата на детето и развитието и да осигури информация за изследванията и политиките за всички деца, особено за най-уязвимите, по цял свят. Моля, посетете: www.unicef-irc.org

Последвайте центъра „Иноченти“ на УНИЦЕФ в Twitter и Facebook

Контакт за медии

Джорджина Томпсън
Комуникации
УНИЦЕФ Ню Йорк
Тел.: +1 917 238 1559

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.