Европейската комисия и УНИЦЕФ започват пилотна програма в страни от ЕС за изкореняване на детската бедност и социалното изключване

„Европейска гаранция за детето“ ще въведе иновативни подходи към националните бюджети и планирането

09 Октомври 2020

БРЮКСЕЛ/ЖЕНЕВА, 8 октомври 2020 г. – Европейската комисия и УНИЦЕФ обявиха старта на пилотна програма, чиято цел е справяне с детската бедност. „Европейската гаранция за детето“, която ще се прилага в седем държави-членки на ЕС, ще приложи иновативни подходи за извеждането на инвестициите в децата като приоритет на националните  бюджети и процесите по планиране за преодоляване на  детската бедност и социалното изключване. 

Почти една четвърт от децата в Европа днес са в риск от бедност и социално изключване.  Това оказва сериозно влияние върху живота на децата, като ограничава достъпа им до здравеопазване, образование, пълноценна храна, качествени жилищни условия и услуги. Комисията пое ангажимент да прекъсне цикъла на бедност и неравнопоставеност чрез приемането на „Европейската гаранция за детето“, планирана да стартира  в началото на 2021 г.

Правителствата на България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания, в партньорство с УНИЦЕФ и Европейската комисия, ще тестват иновативни подходи и ще разработят национални планове за действие за намаляване на детската бедност и преодоляване на проблема със системната неравнопоставеност особено при уязвимите групи деца. Те включват деца от ромската общност, деца в институционална грижа, деца с увреждания и деца бежанци и мигранти. Пилотната програма ще помогне за укрепването на капацитета на тези страни-членки редовно да събират, анализират и представят данни по показатели, свързани с детската бедност и социалното изключване.

„Днес в Европа твърде много деца са в риск от бедност и изключване. Трябва да градим нашите общества на базата на включване и равни възможности“, заяви еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит.

Децата трябва да имат достъп до образование, здравеопазване, пълноценна храна, качествени жилищни условия. В момент, в който сме изправени пред социално-икономическите последствия от пандемията от COVID-19, е наша колективна отговорност да гарантираме закрилата на децата и да им дадем най-добрия възможен старт в живота. Оценявам доброто сътрудничество с УНИЦЕФ, който ни помага да разработим „Европейската гаранция за детето“.

Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия и специален координатор за действията, свързани с бежанци и мигранти в Европа заяви от своя страна:

Работейки за справяне с причините, които стоят в основата на детската бедност и лишенията, чрез проучване на политики, нужни за ускоряването на промените, и разработване на иновативни подходи, можем да гарантираме, че най-уязвимите деца могат да излязат от цикъла на бедност и неравнопоставеност и им е даден справедлив шанс в живота“.

Контекст

Докато семействата, обществата и правителствата в целия свят се борят с опустошителното влияние на COVID-19, което се очаква да доведе до съществено свиване на икономиките и вероятен ръст на детската бедност, тези усилия стават все по-належащи.

„Европейската гаранция за детето“ ще осигури политическа рамка и ще подтикне към действия и инвестиции от страните-членки за премахването на различията по отношение на достъпа до качествени услуги на децата в нужда. 

Като част от началото на фаза III на „Европейската гаранция за детето“, на 12 ноември т.г. ще се проведе онлайн откриващо събитие с участието на еврокомисаря за работните места и социалните права и регионалния директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия. В нея ще участват и министрите, отговарящи за заетостта, социалните въпроси и семейството, на България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания.

Откриващото събитие ще представи действията, които предприемат страните-членки в рамките на тази амбициозна и навременна програма. Тя ще насърчава равните възможности, като гарантира, че децата в нужда имат достъп до услугите и подкрепата, които са от съществено значение за тяхното развитие и благосъстояние.

Контакт за медии

Ребека Опферман
УНИЦЕФ Брюксел
Тел.: + 3225050106; Ext 106

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.