Европейска гаранция за детето

Инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите деца в Европейския съюз

Деца са седнали на пейката в детска градина и се усмихват на камеата