400 учители, специалисти и персонал от 30 градини - по-добре подготвени за работа деца с увреждания

Служителите в пилотните детски градини участват обучения в рамките на проекта за пилотно тестване на „Европейската гаранция за детето“ в България

УНИЦЕФ
Момиче рисува в детска градина, а възпитателките му го подкрепят и наблюдават, седнали около него
UNICEF ECARO/2021
20 Юли 2021
Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Получихме изключително ценни знания и най-вече практически съвети по тема, която от години идентифицираме като слабо звено в работата ни – как да комуникираме и да даваме информация към родителите на деца, за които нашите екипи или специалисти установяват, че срещат трудности или имат необходимост от подкрепа в развитието. Това споделят директори на детски градини, подкрепяни по финансирания от Европейската комисия проект за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България

По проекта, осъществяван с помощта УНИЦЕФ, се финансират дейности за приобщаващо предучилищно образование в 30 детски градини от 10 общини в три области – Бургас, Сливен и Стара Загора. Подобряването и укрепването на услугите за качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности е един от четирите компонента на проекта в България (Още за дейностите може да проетете тук). 

Като част от подкрепата за детските градини, екипите са включени в обучения, практически насоки, уебинари и методически указания, насочени към работата с деца с увреждания и трудности в развитието, както и с техните семейства. Партньор за обученията на детските градини е  Фондация„Карин дом“, а експерти на УНИЦЕФ предоставят допълнителна подкрепа. 

Към момента 426 служители на детски градини, сред които целия педагогически персонал и голяма част от непедагогическия на пилотните детски градини, завършват специфичните модули на програмата за обучение по приобщаващо образование. Преминали са и през въвеждащите модули за всички служители, предоставени като предварително записани обучителни уебинари за самообучение, разработени от международен консултант и адаптирани за България от УНИЦЕФ. 

Сред темите, застъпени в обученията и уебинарите, са:  

  • Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детската градина 
  • Ефективна ангажираност на родителите, вкл. комуникация с родители/ Ангажиране и въвличане на родителите като партньори в подкрепата за развитие на децата;  
  • Осигуряване на плавния преход и успешната адаптация на децата между семейството, детската градина и училището. Темата е насочена към целия персонал в детските градини и включва специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 
  • Подобрено сътрудничество в рамките на екипа за подкрепа в детските градини 
  • Развитие на интервенции в подкрепа на децата със специални потребности 
  • Осмисляне на различията 

 

„Такава методическа подкрепа реално не сме получавали. Обученията са на добър, разбираем език, много практични и с примери от личната практика на лекторите. Досега нямахме тази информация, научаваме много неща и можем да взаимстваме“ -

- споделя директорът на Детската градина „Мечо пух“ в Казанлък Емилия Костадинова. 

„Целият екип на детската градина почерпихме много идеи от миналите до момента обучения и те са ни изкючително полезни. Впечатлени сме от практическите примери за визуализации, научихме много как да изградим приобщаваща среда, как да е многофункционално и удобно. От практикумите за допълващата и алтернативна комуникация си харесахме идеи за игри на открито, които мечтаем да осъществим. Обученията на „Карин дом“, а и уебинарите, в които участваха и педагогическите, и непедагогическия екип, ни дадоха много отговори на въпроси и ни помогнаха да разберем поведението на децата“

- споделя и Цвета Станева, директор на Детска градина „Слънчице“, Нова Загора. 

„Нов смисъл и съдържание придоби думата специален – осмисли се. Възможността на детето да е активен участник в дейността на групата, да не е изолирано, а да работи със своите възможности и темп“, допълва тя. 

Директорът на Детска градина „Щастливо детство“ в Твърдица – Янка Костова, пък допълва: 

"От изключителна важност за нас бяха разясненията как да изготвят индивидуален обучителен план за децата със затруднения и нужда от подкрепа, така че тези планове да се превърнат в работещ документ, специфичен, индивидуален за нуждите на всяко дете“. 


Този проект е финансиран от Европейския съюз  

© УНИЦЕФ-България, 2021  

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват офоцоална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се ползва информацията, която се съдържа в този материал.