Годишен доклад на УНИЦЕФ 2021

Повече от 75 години неспирна работа за всяко дете

Алекс е момче, получило подрепа от УНИЦЕФ като част от Европейската гаранция за детето
UNICEF Bulgaria/2021

Акценти

ОБЗОР НА 2021 ГОДИНА

През 2021 г. УНИЦЕФ отбеляза специален юбилей – 75 години неспирна работа за всяко дете. 75 години УНИЦЕФ отстоява една безспорна истина: всяко дете има право да расте здраво и силно. Да бъде насърчавано и закриляно. Да бъде образовано и подготвено да даде своя принос за обществото. В продължение на 75 години УНИЦЕФ и партньорите на организацията работят, за да помагат на децата да осъществяват тези права, независимо къде се намират. Множество кризи през 2021 г. обаче поставиха под заплаха трудно спечелените резултати и напредък за децата. Породената от COVID-19 пандемия, негативното въздействие на климатичните промени, въоръжените конфликти, разселването и други хуманитарни кризи лишават децата от здраве и благополучие. 

През 2021 г., във времена на безпрецедентна глобална криза, в които породената от COVID-19 пандемия продължи да оказва сериозно въздействие върху децата и младите хора и да увеличава съществуващите неравенства, УНИЦЕФ полагаше усилия да осигури фокусиран върху децата отговор на пандемията и да окаже подкрепа там, където тя бе най-необходима.

С помощта на нашите БЛАГОДЕТЕЛИ през 2021 година:

:: 1680 уязвими деца и техните родители получиха подкрепа от Семейно-консултативния център в Нови Пазар.

:: Над 4500 родители на малки деца в областите Шумен и Сливен получиха индивидуална подкрепа и насоки за пълноценна грижа от патронажни сестри;

:: Повече от 2500 деца и родители се възползваха от специализираните услуги за превенция и реакция при насилие в детските центрове „Зона ЗАКРИЛА“.

:: Съвместната инициатива на УНИЦЕФ и МОН за сигурна училищна среда „СТЪПКИ заедно“ достигна близо 3000 момичета и момчета, които участваха в сесии за изграждане на социални и емоционални умения и за подкрепа на връстници;

:: Децата с увреждания и специални образователни потребности получиха достъп до индивидуална професионална подкрепа чрез образователната платформа „Подкрепи ме“;

Годишен доклад 2021 - корица
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски