Стъпки заедно към училище без насилие

Активации за ученици

Стъпки заедно към училище без насилие
UNICEF Bulgaria/2021

За

Активациите за ученици са разделени по възрастови групи, като са съобразени с интересите и възможностите на всяка. Идеята е всички да бъдат ангажирани творчески чрез разговори, активности, спорт и изкуства, за да изградят собствено разбиране за това как да се справят със ситуации на агресия и тормоз. Въз основа на анализ фокус-групи в петте пилотни училища, в които УНИЦЕФ реализира програмата си, са откроени дейности, които биха били най-работещи при различните възрастови групи и най-вече биха предизвикали доверие и ентусиазъм у децата.

 

Стъпки заедно към училище без насилие - наръчник с активации за ученици

Files available for download