Национално изследване за нагласите към деца с увреждания и затруднения с развитието в България

Майка и дете със синдром на Даун играят на открито и духат глухарчета
UNICEF/UN0631970/Pancic

За

Ново национално изследване на УНИЦЕФ хвърля светлина върху нагласите към децата с увреждания в България. Проучването се фокусира върху социалните норми към децата с увреждане и затруднение в развитието от 0 до 6 години и е осъществено от социологическа агенция „Глобал Метрикс“. То е направено сред родители на деца с увреждания до 6-годишна възраст, родители на деца без увреждания в същата възрастова група, здравни специалисти и специалисти в социални услуги. В рамките на проучването са проведени също фокус групи с родители, както и дълбочинни интервюта с деца и специалисти. Изследването хвърля светлина върху това какво хората възприемат като увреждане и какво не; какви са нагласите на родителите на деца с увреждания и на деца без увреждания; какви са нагласите към институциите и политиките за деца с увреждания (образователна система и приобщаващо образование, здравни услуги, живот в/извън семейството), както и какви са нагласите сред самите деца и младежи – както такива с увреждания, така и без. Целта е да се докаже причинно-следствена връзка между преобладаващите социални норми и рисковете от социално изключване и нарушаване правата на децата с увреждания и затруднения в развитието и да насочи вниманието към нуждата от цялостна система за ранна интервенция при децата на възраст 0-6 г. в България.
 

Корица на доклада за нагласи към деца с увреждания
Автор
УНИЦЕФ