Помагала за уроци по английски

В помощ на децата за изучаването на английски език

Refugee and migrant children are smiling and pose for photo in front of the refugee center
UNICEF/UN0145436/Charbonneau

Акценти

Материалите са разработени от Сейди Класби по задание на УНИЦЕФ с цел подпомагане на дейността на фасилитаторите и доброволците, които работят с деца, търсещи закрила, които са нанстанени в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците

Тези планове на уроци са предназначени да помогнат на децата в изучаването на английски език и математика чрез повторения, лесни задания, песни и игри в рамките на безопасни занимания „в кръг“. Структурата и принципите на уроците са подобни във всички раздели. Това е важно за малките деца и децата на бежанци, които са претърпели травми. Това е важно и за деца, които говорят език, различен от този на учителите, както и за деца със специфични образователни потребности и поведенчески проблеми.

Lessonplan 4-7
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски