Бежанците и мигрантите са изправени пред нови предизвикателства в България по време на COVID-19

Eкипът на Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) остана на предна линия, за да облекчи въздействието от здравната криза върху децата бежанци и мигранти

Съвет на жените бежанки в България
Мъж подрежда на рафтове хигиенни материали
Съвет на жените бежанки в България
28 Август 2020

Децата бежанци и мигранти, които така или иначе са уязвими, бяха изправени пред редица предизвикателства заради извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19. - стрес и несигурност, ограничения в придвижването, трудности при получаване на основни хигиенни продукти и лекарства, както и затруднен достъп до услуги, включително здравна помощ и психо-социална подкрепа. По време на изолацията загубата на работа, доходи и подслон вложиха ситуацията, като това повиши и риска по отношение на инфекции, както и на насилие, основано на пола.

Отдаденият екип от социални работници и културни медиатори на Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) остана на първа линия, за да облекчи въздействието на пандемията върху децата бежанци и мигранти. С подкрепата на УНИЦЕФ и в рамките на проект „Здраве за децата бежанци и мигранти“ (RM Child-Health) за укрепване на здравето на уязвимите деца бежанци и мигранти“, финансиран от здравната програма на Европейския съюз (2014-2020), тези професионалисти продължават да предоставят необходимата подкрепа. 

“От началото на пандемията с подкрепата на УНИЦЕФ раздадохме множество хигиенни материали, за да помогнем на децата бежанци и мигранти“, казва Бойко Ценков, социален работник в СЖББ.

“Съпругът ми загуби работата си по време на пандемията и стана по-напрегнат и нервен. Средствата ни едва покриват основните ни хранителни и здравословни нужди”, споделя Джамила*, която идва от Афганистан. 

Жена с маска
Съвет на жените бежанки в България

“Съпругът ми напусна семейството точно преди извънредното положение, сега съм сама”, обяснява Алия* от Ирак. 

Жена подрежда хигиенни материали на рафтове
Съвет на жените бежанки в България

“Трябва да разчитаме на дарения и редовно да посещаваме центрове за раздаване на хуманитарна помощ, за да получаваме дрехи, маски за лице и други материали”, казва Рашида*, която е от Палестина. 

Жени подреждат дрехи на рафтове
Съвет на жените бежанки в България

За да посрещне нарастващото търсене на хуманитарна помощ, включително хигиенни материали и храна, Съветът на жените бежанки в България (СЖББ) отвори нов пункт за съхранение на материали.

Съветът на жените бежанки в България (СЖББ) отвори нов пункт за съхранение на материали
Съвет на жените бежанки в България

Доброволци помогнаха за почистването и оборудването на пространството, доставката и организацията на дарените вещи.

Доброволжци помагат за разчистването на пункт за дарения
Съвет на жените бежанки в България

Като използва буса на СЖББ, наречен „Белият лебед“, екипът на СЖББ транспортира дарените вещи, регистрира ги и ги организира.

Бусът на Съвета на жените бежанки в България
Съвет на жените бежанки в България
Мъж и момиче пред пункта на Съвета на жените бежанки
Съвет на жените бежанки в България
“Няма много места, откъдето да се снабдим с достатъчно медицински маски и хигиенни материали, както и дрехи и други основни вещи”, допълва Халид* от Сирия.
Мъж с маска посочва надписи на табло
Съвет на жените бежанки в България
“Спазваме всички здравни мерки, свързани с COVID 19, и съветваме бежанците и децата на различни езици да спазват правилата за физическа дистанция и хигиена”, обяснява Билал Башир, културен медиатор в СЖББ.

“Не говоря добре езика и трябва да търся медиатори, които да ми помогнат да разбера новите здравни разпоредби и изисквания”, споделя Хасана*, която идва от Иран. 

Представител на Съвета за жените бежанки разговаря с жена
Съвет на жените бежанки в България

Печатни материали на различни езици – български, арабски, фарси, както и Фейсбук група спомагат за прилагането на националните здравни политики и повишават здравната грамотност сред децата бежанци и мигранти.

*Имената са променени, за да бъде запазена анонимността на лицата

Листовка със съвети по време на COVID-19
Съвет на жените бежанки в България
Логото на проекта DG Health
UNICEF

Тази публикация е част от проекта “Подобряване на здравния статут на деца – бежанци и мигранти в Южна и Югоизточна Европа”, който е получил финансиране от Здравната програма на Европейския съюз (2014-2020).
Съдържанието на публикацията представлява само възгледите на авторите и са изцяло тяхна отговорност; не може да се смята, че тя отразява възгледите на Европейската комисия и/или на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните или друго звено на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за начина, по който се използва представената информация.