Как Миро ще получи шанс за детство благодарение на подкрепата на мобилния екип в Стара Загора

Социалните работници, назначени по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България, подкрепят интензивно семейството на 2-годишното момче вече 10 месеца

Юлияна Колева
Никол, майка на Миро, който се нуждае от операция и получава подкрепа от мобилния екип, назначен по Европейската гаранция за детето в България
UNICEF Bulgaria/2022
13 Октомври 2022