Помагала за уроци по математика

Помагала за уроци по математика

A refugee girl is smiling with her new school backpack, provided by UNICEF
UNICEF/UN048825/Ergen

Акценти

Материалите са разработени от Сейди Класби по задание на УНИЦЕФ с цел подпомагане на дейността на фасилитаторите и доброволците, които работят с деца, търсещи закрила, които са нанстанени в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците

Тези планове на уроци са предназначени да помогнат на децата в изучаването на английски език и математика чрез повторения, лесни задания, песни и игри в рамките на безопасни занимания „в кръг“. Структурата и принципите на уроците са подобни във всички раздели. Това е важно за малките деца и децата на бежанци, които са претърпели травми. Това е важно и за деца, които говорят език, различен от този на учителите, както и за деца със специфични образователни потребности и поведенчески проблеми.

Помагало по математика
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Английски, Български

Сваляне на отчета

(PDF, 927,95 KB) (PDF, 928,21 KB) (PDF, 934,78 KB) (PDF, 943,11 KB)