โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

สิ่งที่ควรรู้เพื่อปกป้องครอบครัวและตัวคุณเอง

เด็กๆ ข้ามชาติกำลังอ่านสมุดคู่มือป้องกันโควิด-19 ของยูนิเซฟและพันธมิตรอยู่