วัคซีนช่วยชีวิตประชาชนในนนทบุรี

ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเอสเอด โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพนนทบุรี พ้นวิกฤติขาดแคลนวัคซีนโควิด-19

มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์
ผู้สูงอายุชายรับวัคซีนโควิด-19
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich
03 กุมภาพันธ์ 2023