Materijali o korona virusu

Posteri, vizuali i videi o COVID-19

Devojčica sa sapunom
UNICEF/UN0313833/Pudlowski