Politika privatnosti

Vaša privatnost na Internetu je od najveće važnosti za Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).

Otac i sin u igri
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Vaša privatnost na Internetu je od najveće važnosti za Dečji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF).

U ovoj izjavi o privatnosti opisuje se politika UNICEF-a u vezi sa prikupljanjem i otkrivanjem podataka o posetiocima putem veb sajta UNICEF-a.

Primenjuje se na sve „veb sajtove UNICEF-a” – tj.na sve veb sajtove u okviru imena domena „unicef.org”.

Napominjemo da putem ovog veb sajta možete dospeti do drugih veb sajtova, ili biti usmereni ka drugim veb sajtovima, koji se odnose na UNICEF ili veb sajtovi naših nacionalnih komiteta (razne privatne dobrotvorne organizacije širom sveta koje su zadužene da podržavaju UNICEF); svi ovi veb sajtovi imaju svoje izjave o privatnosti koje su slične ovoj, ali se mogu donekle razlikovati.

Ako posetite veb sajt UNICEF-a, vi prihvatate prakse opisane u ovoj politici.

 

Koje podatke prikuplja UNICEF?

Uobičajeno korišćenje veb sajta 

U principu,vi možete pretraživati veb sajt UNICEF-a, a da nam ne kažete ko ste niti da nam otkrijete svoje lične podatke. Tokom opšteg pretraživanja prikupljamo isključivo podatke sa standardnih server logova.

To obuhvata vašu IP (Internet Protocol) adresu, ime domena, vrstu pretraživača, operativni sistem, kao i informacije kao što su veb sajt koji vas je uputio ka nama, fajlovi koje ste preuzeli, stranice koje posećujete i datumi/vreme tih poseta.

 

Prikupljanje ličnih podataka koji se mogu identifikovati

Ukoliko se prijavite za dobijanje biltena, logujete se na određene veb sajtove UNICEF-a, naručite knjigu ili neki drugi proizvod, zatražite informacije, obezbedite povratne informacije, konkurišete za radno mesto, pridružite se debatnoj grupi ili se prijavite na elektronsku mailing listu, od vas će biti zatraženo da navedete lične podatke kao što su vaše ime, poštanska adresa i e-mail adresa.

Ove informacije se prikupljaju samo uz vaše znanje i dozvolu i čuvaju se u raznim bazama podataka UNICEF-a.

Ukoliko nešto kupujete na Internetu, od vas se može zatražiti da navedete neke podatke sa vaše kreditne kartice.

Veb sajtovi UNICEF-a koji imaju specifične potrebe da prikupljaju lične podatke mogu objaviti politiku privatnosti koja je specifična za konkretan veb sajt. U tim slučajevima, politike karakteristične za određene veb sajtove su dopuna ovoj opštoj politici privatnosti UNICEF-a, ali se u njima navode dodatni detalji za konkretno korišćenje.

Prilikom registrovanja ili davanja ličnih podataka, na određenim veb sajtovima UNICEF-a postavlja se kolačić – cookie.*

Postavljanjem ovog kolačića, UNICEF „pamti” vaše podatke do vaše sledeće posete, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke. To nam pomaže da vam pružimo bolju uslugu.

Kada se pridružite nekoj elektronskoj debatnoj grupi, možda će drugi učesnici debatne grupe (pa i osobe koje nisu zaposlene u UNICEF-u) moći da vide vaše lične podatke koje ste nam dali. Kada su u pitanju otvorene debatne grupe, ti podaci će biti javni.

 

Posebna napomena o podacima dobijenim od dece

Nekoliko veb sajtova u UNICEF domenu se fokusira na decu, a to su i interaktivni veb sajtovi kao što su grupne diskusije. Neki od ovih veb sajtova traže da se UNICEF-u daju podaci o konkretnom korisniku. U ovom slučaju, tražimo minimalnu količinu ličnih podataka.

Ovi delovi veb sajta UNICEF-a su namenjeni samo deci i ovlašćenim odraslim licima i neovlašćena odrasla lica ne treba da koriste ove delove veb sajta UNICEF-a. (Dobijanje podataka o korisniku nam, po potrebi, pomaže u tom smislu.)

Deca treba da obaveste svoje roditelje ili odrasla lica koja se o njima brinu da posećuju veb sajtove UNICEF-a i da ostavljaju ove ograničene podatke o korisniku.

 

Šta UNICEF radi sa podacima koje prikuplja?

Uobičajeno korišćenje Interneta

Podaci prikupljeni tokom opšte pretrage domena “unicef.org” koriste se za analizu trendova i korišćenja veb sajta UNICEF-a, kao i za unapređenje korisnosti veb sajta. To nema nikakve veze sa ličnim podacima.

Međutim, ukoliko ste se registrovali na veb sajtu UNICEF-a u vezi sa nekom aktivnošću, podaci koje prikupljamo o vašem uobičajenom korišćenju Interneta mogu se identifikovati kao vaši.

 

Lični podaci koji se mogu identifikovati

UNICEF može koristiti lične podatke koje nam dajete u cilju:

  • Stupanja u kontakt sa vama – bilo da je u pitanju odgovor na vaš upit/predlog ili slanje biltena, dokumenata, publikacija, itd, a može se desiti i da dostavimo ove podatke nacionalnim komitetima UNICEF-a kako bi i oni mogli da stupe u kontakt s vama;
  • Upravljanja vašim prijavama za posao i obrade istih;
  • Potvrde vaše kupovine i registracije na veb sajtu;
  • Dobijanja uplate na ime kupovine izvršene putem veb sajta (putem kreditne kartice);
  • „Pamćenja” vašeg online profila i preferencija;
  • Pružanja pomoći dabrzo pronađete podatke koji su za vas relevantni, a na osnovu vaših interesovanja, kao i u cilju kvalitetnijeg kreiranja sadržaja veb sajta koji su najrelevantniji za vas;
  • Sprovođenja statističke analize.

 

Šta ako ja ne želim da ostavim lične podatke?

Davanje ličnih podataka na veb sajtu UNICEF-a nije obavezno. I ako odlučite da ne ostavite lične podatke, ipak možete vršiti pretragu i koristiti veb sajt UNICEF-a, ali nećete moći da sprovedete određene postupke, kao što je kupovina artikala, registracija za bilten ili prijavljivanje za posao.

 

Brisanje i promena podataka

Vi u svakom trenutku možete obrisati ili promeniti vaše podatke tako što ćete se vratiti na veb stranicu na kojoj ste prvi put ostavili podatke i kontaktirati osobu za kontakt za tu stranicu/relevantni sektor UNICEF-a.

U slučaju da podaci za kontakt nisu navedeni na dotičnoj stranici, možete se obratiti nama ako su vam potrebne dodatne informacije.

 

Bezbednost

Mi ne prodajemo niti dajemo nijednom trećem licu vaše lične podatke koje ostavljate na veb sajtu UNICEF-a bez vaše prethodne saglasnosti. S druge strane, mi ipak dajemo neke korisničke podatke našim nacionalnim komitetima kako bi cela UNICEF porodica mogla da odgovori na vaše potrebe.

Svi podaci koje UNICEF-u daju korisnici veb sajta UNICEF-a čuvaju se uz primenu najvišeg stepena pažnje i bezbednostii neće biti korišćeni ni na koji drugi način osim onih koji su navedeni u ovoj politici privatnosti ili u politikama specifičnim za određeni veb sajt ili na načine za koje ste dali izričitu saglasnost.

UNICEF primenjuje niz tehnika i bezbednosnih mera u cilju zaštite podataka koji se čuvaju u našem sistemu od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, izmene ili uništenja.

Međutim, UNICEF ne preuzima nikakvu odgovornost za bezbednost podataka.

Veb sajt UNICEF-a sadrži linkove do veb sajtova koji se ne nalaze u okviru domena unicef.org. UNICEF nije odgovoran za praksu u pogledu privatnosti niti sadržaj takvih veb sajtova.

 

Obaveštavanje o promenama

Promene ove politike privatnosti će biti objavljene na ovoj stranici, a biće dostupne i na početnoj veb stranici UNICEF-a.

 

* cookies: Cookie (kolačić) je mala količina podataka koji se šalju sa veb servera do vašeg pretraživača. Obično se koristi za dodelu jedinstvene identifikacije vašem računaru i u njemu se bezbedno čuvaju podaci kao što je ID korisnika, lozinke, preferencijei online profili.

Čuva se na hard disku vašeg računara. Možete izabrati da ne dobijate kolačiće od veb sajtova UNICEF-a tako što ćete promeniti opcije (settings) vašeg pretraživača.

Razni veb sajtovi mogu slati svoje kolačićena vaš računar. Kako bi zaštitio vašu privatnost, vaš pretraživač dozvoljava određenom veb sajtu da pristupi samo kolačićima koje vam je isti već poslao, ali ne i kolačićima koje su vam poslali drugi veb sajtovi.