Partnerstva i ambasadori

UNICEF sarađuje sa partnerima kako bi se podržala prava sve dece u Srbiji.

Dečak se smeje i igra u prihvatilištu za migrante i izbeglice
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Partnerstva

Partnerstva su ključna za sve što UNICEF radi.

Snažna partnerstva sa Vladom Republike Srbije, nevladinim organizacijama, civilnim društvom, medijima i privatnim sektorom omogućavaju rad UNICEF-a.

Mi negujemo i gradimo partnerstva kako bismo ostvarili rezultate za decu, smanjili nejednakosti i ukazali na kršenja dečijih prava.

Ambasadori

Ambasadori UNICEF-a podržavaju naš rad na ostvarivanju prava svakog deteta. Oni inspirišu ljude da podrže principe i programe koje pomažu deci.

Nešto je zajedničko svim našim ambasadorima: dokazana odlučnost da se poboljša život dece.

Oni privlače pažnju javnosti i usmeravaju tu pažnju na prava i potrebe dece.

Oni imaju pristup donosiocima odluka koji utiču na život dece.

Ovi šampioni dece podržavaju naše napore da prikupimo sredstva i da se zalažemo za svako dete u Srbiji.

Ana Ivanović sa banerom UNICEF-a

Ana Ivanović

Teniserka Ana Ivanović postala je nacionalna ambasadorka UNICEF-a 2007. godine. Ona podržava UNICEF u prikupljanju sredstava za programe i promoviše vrednosti i ideje UNICEF-a.

Ana podržava borbu protiv nasilja nad decom, naročito protiv rodno zasnovanog nasilja, i sarađuje sa UNICEF-om kako bi osnažila devojčice da, kroz obrazovanje, ostvare sve svoje mogućnosti.

Aleksandar Saša Đorđević u majici UNICEF-a

Aleksandar Saša Đorđević

Aleksandar Saša Đorđević postao je nacionalni ambasador UNICEF-a 2005. godine.

Kao međunarodna košarkaška zvezda i glavni trener srpske reprezentacije, Saša podržava UNICEF u prikupljanju sredstava i njegove programe, posebno one koji se bave sprečavanjem nasilja nad decom.

Link ka videu
UNICEF Srbija
Link ka videu
UNICEF Srbija