Partnerstva i ambasadori

Jaka partnerstva omogućavaju UNICEF-ov rad za decu.

Devojčice u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Najveće izazove na svetu neće rešiti jedna organizacija, korporacija, grupa ljudi ili država. Zato temelj našeg rada čine partnerstva – ne samo sa vladama i civilnim društvom već i sa pojedinačnim donatorima, korporacijama, fondacijama, medijima, poznatim ličnostima, influenserima i nacionalnim ambasadorima UNICEF-a.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga i naš rad ne bi bio moguć bez izuzetne velikodušnosti naših partnera iz privatnog sektora i pojedinaca. 

Mi razvijamo partnerstva sa kompanijama iz širokog spektra industrija, pružajući im jasne poslovne koristi, a kompanije značajno doprinose našem radu.

Istovremeno, verujemo da mali gestovi dobre volje, posvećenosti i saosećanja predstavljaju velike korake ka boljem društvu i boljem životu marginalizovane dece u Srbiji.

Ponosni smo na to što nam više od 35.000 pojedinaca, kroz mesečne donacije, pomaže da ostvarujemo rezultate od kojih deca imaju brojne koristi.

 

Zahvaljujući solidarnosti i donacijama više od 35.000 građana kroz Klub prijatelja UNICEF-a:

  • 1500 prerano rođenih i bolesnih beba dobilo je poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu
  • 200.000 dece i njihovih roditelja ima pristup unapređenim uslugama za razvoj u ranom detinjstvu u 25 domova zdravlja
  • 1700 dece sa smetnjama u razvoju i bez njih učestvovalo je u sportskim i rekreativnim aktivnostima

 

Partnerstvo sa korporativnim sektorom

UNICEF blisko sarađuje sa korporativnim partnerima kako bi se zajednički osmislile i sprovele inicijative i izgradila obostrano korisna partnerstva koja postižu maksimalan društveni uticaj.

Mi sarađujemo sa firmama da bismo ubrzano primenjivali tehnologiju, inovacije i preduzetništvo kao alate koji imaju suštinski značaj za UNICEF-ovu misiju.

Naše dugoročno partnerstvo sa Telenorom je usmereno na prevenciju digitalnog nasilja i obezbeđivanje efikasnijeg pristupa zdravstvenim uslugama za najugroženiju decu i njihove porodice.

Partnerstvo sa Nordeusom je sjajan primer evolucije saradnje sa korporativnim sektorom. Od finansiranja našeg rada na ranom razvoju dece, saradnja je prerasla u zajedničko stvaranje rešenja koja omogućavaju mladima da pretoče u stvarnost svoje inovativne projekte i da se aktivno uključe u život svojih zajednica.

UNICEF produbljuje saradnju sa kompanijama kako bismo uveli inovacije u naše programe, replicirali ih i proširili – posebno za najugroženiju decu, sa fokusom na stvaranje partnerstava koja se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

Ulaganje u decu je dobro za poslovanje: to pruža osnovu za bezbednu i održivu budućnost u kojoj društveni i ekonomski razvoj napreduju istovremeno.

Interesi dece i poslovnog sektora su neraskidivo povezani: vitalna i održiva društva i poslovna okruženja biće moguća samo ako se štite i promovišu prava dece.

 

Bolje poslovanje za decu

Bolje poslovanje za decu se odnosi na prepoznavanje toga da poslovanje utiče na decu na mnoštvo različitih načina.

Deca su deca zaposlenih, a i sama mogu biti radnici. Ona koriste proizvode i usluge i takođe zavise od osnovnih resursa koje često dele sa poslovnim subjektima.

UNICEF radi na uvođenju pozitivne promene u poslovno ponašanje i prakse jer oni utiču na decu.

Zalažemo se za to da korporativni sektor usvoji i promoviše prakse društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na prava dece.

Zajedno sa kompanijama radimo na podizanju svesti o Principima poslovanja i pravima deteta, na tome kako kompanije mogu da usvoje i uspostave odgovarajuće prakse i procese.

Principi pozivaju poslovnu zajednicu da ne nanosi štetu, da ocenjuje svoj uticaj i da preduzima korake kako bi se napravila pozitivna promena za decu.

 

Medijska partnerstva

Naša partnerstva sa medijima su široka.

U okviru tih partnerstava zajednički radimo na tome da proširimo dijalog o statusu dece i porodica, da deci i porodicama damo mogućnost da ispričaju svoja iskustva, da izveštavamo o ostvarivanju i kršenju dečijih prava, pa i onda kada to čine mediji, da izveštavamo i o nejednakostima koje postoje u društvu i koje je potrebno rešiti.

 

COVID-19 u Srbiji

UNICEF sarađuje sa Vladom Republike Srbije, SZO, drugim agencijama UN, Crvenim krstom Srbije i partnerima iz NVO, sa fokusom na ugroženu decu, adolescente i porodice sa decom – one koje žive u siromašnim domaćinstvima, romskim naseljima, centrima za azil, rezidencijalnim institucijama i hraniteljskim porodicama. 

UNICEF sa SZO zajednički predvodi aktivnosti Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji u oblasti komunikacije o riziku i učešća zajednice i oblasti unapređenja kapaciteta zdravstvenog sistema za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; i učestvuje u Radnom timu Tima UN u Srbiji za hitnu izradu pozicije o socijalnoj zaštiti u socio-ekonomskom odgovoru ( zajednički predsedavaju UNDP i MOR).

UNICEF ima velikodušnu podršku institucionalnih donatora, kompanija i pojedinaca u svom radu na pružanju podrške deci i porodicama pogođenim COVID-19, a sada više nego ikada računamo na njih da nastave da podržavaju našu misiju – uprkos ovim teškim vremenima.

 

Nacionalni ambasadori UNICEF-a

Duže od 60 godina UNICEF sklapa partnerstva sa poznatim ličnostima. To su dobro poznate ličnosti u industriji zabave – iz sveta filma, televizije, muzike, sporta i šire – koje daju sve od sebe da obezbede podršku za decu u javnosti i u svojoj branši.

Nacionalni ambasadori UNICEF-a u Srbiji su Ana Ivanović i Aleksandar Saša Đorđević.

Oni su pozitivni uzori za decu i mlade i igraju važnu ulogu u podizanju svesti o potrebama dece tako što koriste svoj talenat i slavu da u ime UNICEF-a prikupljaju sredstva, zagovaraju prava dece i edukuju ljude u vezi s time. 

Novak Đoković, bivši nacionalni ambasador UNICEF-a u Srbiji, sada je globalni ambasador dobre volje UNICEF-a koji se zalaže za prava dece u svetu.

Ana Ivanović sa banerom UNICEF-a

Ana Ivanović

Teniserka Ana Ivanović postala je nacionalna ambasadorka UNICEF-a 2007. godine. Ona podržava UNICEF u prikupljanju sredstava za programe i promoviše vrednosti i ideje UNICEF-a.

Ana podržava borbu protiv nasilja nad decom, naročito protiv rodno zasnovanog nasilja, i sarađuje sa UNICEF-om kako bi osnažila devojčice da, kroz obrazovanje, ostvare sve svoje mogućnosti.

Aleksandar Saša Đorđević u majici UNICEF-a

Aleksandar Saša Đorđević

Aleksandar Saša Đorđević postao je nacionalni ambasador UNICEF-a 2005. godine.

Kao međunarodna košarkaška zvezda i glavni trener srpske reprezentacije, Saša podržava UNICEF u prikupljanju sredstava i njegove programe, posebno one koji se bave sprečavanjem nasilja nad decom.

Link ka videu
UNICEF Srbija
Link ka videu
UNICEF Srbija