Šta radimo

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju.

Romska devojčica na času likovnog u školi
Baby logo

Razvoj tokom ranog detinjstva

Education logo

Obrazovanje

Child protection logo

Dečija zaštita

Child rights monitoring logo

Praćenje prava dece

Private sector logo

Privatni sektor

Partners logo

Partnerstva i ambasadori

Refugee crisis logo

Izbeglička i migrantska kriza

Early moments matter logo

Svaki trenutak je važan