Izbeglička i migrantska kriza

Jednu trećinu izbeglica i migranata koji su došli u Evropu čine deca. UNICEF odgovara na potrebe sve dece u pokretu u svakoj fazi njihovog putovanja, pozivajući vlade da zaštite njihova prava.

Sana sa bratom u igri u prihvatilištu za izbeglice i migrante u Banji Koviljači
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Izazov

Deca izbeglice i migranti koja putuju sa svojim porodicama ili ona  koja putuju sama rizikuju sve, čak i život, u potrazi za boljim životom.

Milioni porodica u pokretu beže iz svojih domova da bi izbegli sukobe, progon i siromaštvo.

Rešenje

UNICEF sarađuje sa Vladom Republike Srbije i partnerima kako bi se zadovoljile najvažnije potrebe dece, uključujući bezbednost, zaštitu, zdravstvenu zaštitu, adekvatnu ishranu i obrazovanje. 

Da bi se odgovorilo na neposredne potrebe dece, UNICEF je podržao uspostavljanje dečijih kutaka, kutaka za mlade i kutaka za majke i bebe širom zemlje.

U dečijem kutku deca se odmaraju i igraju, dok im psiho-socijalnu podršku pružaju kvalifikovani profesionalci, koji najbolje mogu da razumeju njihove potrebe i odgovore na njih.

UNICEF podržava jačanje kapaciteta sistema socijalne zaštite u Srbiji kako bi odgovorio na potrebe dece izbeglica i migranata i njihovih porodica.

U svakom dečjem kutku i kutku za mlade UNICEF, zajedno sa partnerima, organizuje neformalne obrazovne aktivnosti za decu.

Te aktivnosti pomažu deci da razviju ključne veštine za učenje tokom celog života, koje će im pomoći kada se upišu u školu u Srbiji, u zemljama destinacije ili u zemljama porekla.

UNICEF podržava obrazovni sistem u Republici Srbiji da upisuje decu izbeglice i migrante u školu.

U kutku za majke i bebe žene imaju podršku da doje svoje bebe u privatnosti, a po potrebi i da pripreme i obezbede odgovarajuću hranu za decu u skladu sa njihovim uzrastom, kao i da dobiju uput za zdravstvenu službu ukoliko im je potrebna.

UNICEF takođe obezbeđuje deci odgovarajuću odeću, dok su higijenski proizvodi dostupni majkama u svakom trenutku.  

Majka izbeglica doji svoju bebu u kutku za majku i dete
UNICEF Srbija/2018/Pančić