Izbeglička i migrantska kriza

Jednu četvrtinu izbeglica i migranata koji su došli u Evropu čine deca. UNICEF odgovara na potrebe sve dece u pokretu u svakoj fazi njihovog putovanja, pozivajući vlade da zaštite njihova prava.

Devojčice izbeglice se ljuljaju u Adra centru
UNICEF Srbija/2019/Pančić
Devojčica u igri ispred svoje kuće u Kragujevcu