Postavljanje linka do UNICEF-a

UNICEF sa zadovoljstvom prihvata linkove sa sajtova koji imaju iste ciljeve kao naša organizacija

Deca u igri u školi
UNICEF Srbija/2017/Pančić

Hvala vam što ste zainteresovani da prenesete poruku UNICEF-a posetiocima vašeg veb sajta!

UNICEF sa zadovoljstvom prihvata linkove sa sajtova koji imaju iste ciljeve kao naša organizacija, a to su rad na ostvarivanju dečjih prava, ispunjavanje osnovnih dečjih potreba i proširivanje mogućnosti da deca ostvare svoj pun potencijal.

Dodavanjem linka na svoj veb sajt vi dajete podršku ostvarivanju ovih ciljeva.

Ukoliko želite da postavite link do veb sajta UNICEF-a, molimo da prihvatite sledeće uslove i da uspostavite kontakt sa nama (izaberite „Dozvolu za postavljanje linka” iz padajućeg menija) da bismo vas stavili u našu evidenciju.

Možete postaviti link do naše početne stranice ili do neke druge stranice sa relevantnim sadržajem.

Veb sajt koji postavlja link do veb sajta UNICEF-a:

  • Ne sme da ima sadržaj koji bi se mogao shvatiti kao uvredljiv, neprikladan za decu, škodljiv za decu ili kao iskorišćavanje dece, što uključuje i sadržaj koji bi se mogao smatrati dečjom pornografijom ili kao sadržaj koji na neki drugi način promoviše ili prikazuje iskorišćavanje dece u nezakonite ili nemoralne svrhe.
  • Može postaviti link do sadržaja UNICEF-a, ali ne sme vršiti kopiranje tog sadržaja bez posebne dozvole.
  • Ne treba da ubaci veb sajt UNICEF-a u okvirniti da kreira granično okruženje oko sadržaja UNICEF-a.
  • Ne treba lažno da prikaže svoj odnos sa UNICEF-om niti da insinuira da UNICEF podržava njega ili njegove proizvode.
  • Ne treba da koristi logotip UNICEF-a bez dozvole. Dozvola se obično daje samo ovlašćenim partnerima UNICEF-a, tj. onim organizacijama sa kojima UNICEF trenutno ima odnos saradnje, a to su po pravilu NVO, akademske ustanove, izdavači, radiodifuzna preduzeća i vladine agencije.
  • Mora, ukoliko prodaje neke proizvode ili usluge, obavestiti UNICEF o tome i zatražiti dozvolu da postavi link kao komercijalni veb sajt.

UNICEF zadržava pravoda u svakom trenutku povuče dozvolu za postavljanje linka (npr. ukoliko postoje sadržaji ili drugi linkovi previše blizu linka koji vodi do UNICEF-a, a koji bi UNICEF mogao da smatra neprikladnim).

Ukoliko je to slučaj, administratori veb sajta su saglasni da će odmah ukloniti link.