Medija centar

Vesti, multimedijalni resursi i stručni komentari o dečijim pitanjima i radu UNICEF-a u Srbiji

Dečak piše na času

Kontaktirajte nas

Jadranka Milanović

Communication Officer

Svetozara Markovića 58
11 000 Beograd
Srbija

+381 11 3602 104

+381 63 336 283

jmilanovic@unicef.org