Autorska prava UNICEF-a

UNICEF zadržava sva autorska prava na materijal izložen na svojim Internet stranicama

Devojčica u igri u vrtiću
UNICEF Srbija/2019/Pančić

UNICEF obezbeđuje podatke na Internetu prvenstveno za potrebe pojedinaca zainteresovanih za njegove aktivnosti čiji je cilj sprovođenje Konvencije o pravima deteta, kao i zaštita i promovisanje dobrobiti dece i unapređivanje razvoja čovečanstva.

Ukoliko želite da kopirate i na drugom sajtu sačuvate, reprodukujete, ponovo objavite ili prevedete bilo koju informaciju radi njenog daljeg širenja, molimo da obeležite opciju za dobijanje dozvole za korišćenje autorskih prava u okviru našeg obrasca za povratne informacije u kojem treba detaljno navesti predloženo korišćenje, kao i vrstu i veličinu ciljne grupe.

Molimo da pošaljete email poruku na adresu nyhqdoc.permit@unicef.org u vezi sa korišćenjem publikacija UNICEF-a objavljenih u Njujorku.

UNICEF zadržava sva autorska prava na materijal izložen na svojim Internet stranicama, uključujući fotografije i grafički dizajn.

UNICEF je trećim licima dodelio pravo korišćenja nekih svojih publikacija.

Zabranjeno je korišćenje Internet materijala UNICEF-a u bilo koju svrhu, pa i prepakivanje u štampanoj formi ili kompiliranje za bilo koji elektronski medijum, osim ukoliko se prethodno ne dobije pisana saglasnost za to.

Neovlašćeno korišćenje imena i logotipa UNICEF-a protivno je međunarodnom pravu i izričito je zabranjeno.