Razvoj adolescenata i mladih

Svaka mlada osoba, ma gde da je, osnažena je da ostvari svoj pun potencijal

Dijalog za budućnost u Beogradu
UNICEF/2019/Pančić

Izazov

Kroz rad sa mladim ljudima i podršku mladima da se zauzimaju za svoja prava, kao i kroz stvaranje uslova da oni napreduju i igraju aktivnu ulogu u svojim društvima, možemo da doprinesemo izgradnji mira, sigurnosti, pravde i održivog razvoja za sve.

  • 32% mladih starosti 15 do 24 godina je nezaposleno.
  • 40% mladih između 16 i 24 godina je u riziku od siromaštva i isključenosti.
  • 16,5% mladih starosti 15 do 24 godina niti radi niti se školuje ili obučava.
  • Skoro 83% mladih veruje da kultura tolerancije nije dovoljno razvijena među mladim odraslim osobama.
  • 70% mladih bi otišlo da živi van Srbije.

70% mladih bi otišlo da živi van Srbije.

Mladi učestvuju na radionici
UNICEF/UNI18588/Pirozzi

Rešenje

Aktivno učešće i angažovanje

UNICEF zajedno sa partnerima radi na podizanju svesti o važnosti učešća mladih kako bi se osiguralo stimulativno okruženje za aktivnosti i uključivanje mladih u donošenje odluka u zajednici.

Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i sa kabinetom ministra bez portfelja zaduženim za demografiju i populacionu politiku, mi radimo na tome da podržimo angažovanja mladih i aktivno građanstvo, kao i razvoj životnih veština, i u formalnom i u neformalnom obrazovanju.

Naš cilj je da unapredimo ukupni nivo aktivnog osnaživanja mladih, što će mladim ljudima omogućiti da deluju u svoje ime i da se njihov glas čuje u razgovorima o javnim politikama.

Mladi žele da se aktivno uključe, da volontiraju i da sprovode svoje ideje i projekte.

UNICEF im pomaže da podele svoja mišljenja kroz U-Report i omladinski dijalog.

Mi radimo na tome da svi mladi ljudi, naročito oni najmarginalizovaniji, budu konsultovani i informisani i da njihov glas i njihova uloga budu prepoznati u zajednici.

 

Inkluzija

UNICEF radi na promovisanju inkluzije i dobrobiti mladih i podržava prava ugroženih grupa da budu punopravni učesnici u svojim zajednicama. Kroz program društvene inovacije, UPSHIFT, mi nastojimo da uključimo i osnažimo sve mlade ljude da prepoznaju i osmisle rešenja za svoje zajednice.

 

Razvoj veština

UNICEF radi na unapređenju kapaciteta najugroženijih adolescenata i mladih da razviju i ostvare svoje pune potencijale.

To podrazumeva širi pristup informacijama, veštinama i mentorstvu, kao i početnom finansiranju.

Zajedno sa organizacijama civilnog društva, ali i sa kompanijama Nordeus, StartIt i drugim partnerima, fokusiramo se na socijalne inovacije, digitalne veštine, kao i veštine potrebne za zapošljavanje.

UNICEF podstiče mlade da stiču i usavršavaju veštine koje doprinose rušenju stereotipa, konstruktivnoj interakciji i sprovođenju inovativnih ideja u njihovim zajednicama.

 

Dijalog za budućnost

Opšti cilj zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost jeste stvaranje dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje poverenja i istinsko poštovanje različitosti.

 

COVID-19 u Srbiji

UNICEF sluša adolescente i mlade kako bi osigurao da se njihov glas čuje i da se njihove jedinstvene potrebe razumeju i da se na njih odgovori tokom same krize i dugoročnog oporavka.

Pokrenuli smo dva U-Report čet bota, a rezultat je preko 7.500 korisnika koji su aktivirali i koristili čet botove preko Facebook-a i Vibera i odgovorili na U-Report anketu koja će pomoći u boljem razumevanju toga kako adolescenti i mladi razumeju nasilje na internetu i njegovu prevenciju, kao i toga ko su njihovi izvori podrške.

UNICEF je pokrenuo mlade da se uključe u volontiranje na internetu uspostavljanjem onlajn platforme za vršnjačko volontiranje (https://bit.ly/ VolonteriNaMrezi), koja im omogućava da budu aktivni u 4 oblasti: učešće u komunikaciji o riziku COVID-19 na internetu; prevod obrazovnih materijala kako bi se smanjile jezičke barijere u obrazovanju; pružanje vršnjačke podrške na internetu; i promovisanje U-Report-a.

  •  Poruke o COVID-19 su stigle do više od 700.000 mladih na društvenim medijima 
  •  Rezultat kampanje na društvenim medijima #VolonteriNaMreži koju su sproveli volonteri imao je više od 20.000 interakcija na preko 400 objava volontera

 

Promoterka UNICEF-a za mlade

Biljana Stojković
UNICEF Srbija/2019/Pančić

"Velika mi je čast što sam deo porodice UNICEF-a.

Učiniću sve što je u mojoj moći da pozovem mlade koji me prate i slušaju da zajedno učinimo više da se naš glas čuje, ali da ne govorimo samo o problemima nego da zajedno pokušamo da nađemo rešenja.

I da U-Report koristimo kao platformu preko koje ćemo to moći i da postignemo."

Biljana Stojković