Mladi u svetu interneta

Korišćenje digitalne tehnologije, rizici i zastupljenost digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Poslednjih godina svedoci smo rapidnog povećanja broja korisnika digitalne tehnologije i interneta, pogotovu među decom i mladima.

Digitalna tehnologija deci pruža brojne mogućnosti za učenje i razvoj, ali nosi sa sobom i potencijalne rizike, među kojima je i rizik od digitalnog nasilja.

Istraživanje čije rezultate prikazujemo u ovoj publikaciji imalo je višestruki cilj. Najpre, cilj je bio da se utvrdi koliko i u koje svrhe mladi koriste digitalne uređaje i internet, da li izlažu sebe i druge rizicima digitalne komunikacije, da li su, i u kom stepenu, mladi uključeni u različite oblike digitalnog nasilja (kao žrtve, nasilnici ili kao svedoci) i kako reaguju u slučaju da su žrtve ili svedoci digitalnog nasilja.

Uz to, interesovalo nas je kakva je veza između digitalne viktimizacije i digitalnog nasilništva, kao i kakva je veza između klasičnih oblika nasilja i digitalnog nasilja.

Osim navedenog, cilj nam je bio i da utvrdimo kompetencije odraslih (roditelja i nastavnika) u korišćenju digitalnih tehnologija, njihov uvid u digitalnu komunikaciju mladih i probleme digitalnog nasilja, kao i njihovu procenu uloge i kapaciteta škole za prevenciju i rešavanje problema digitalnog nasilja.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,18 MB)