Participacija dece i mladih u Srbiji

Od prava da govoriš do prava da te čuju

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2012

Istaknuto

Da bismo uspešno predstavljali decu, neophodno je da čujemo njihova mišljenja i saznamo kako vide svoje probleme i moguća rešenja.

U ovom trenutku deca su u veoma maloj meri uključena u važne procese donošenja javnih politika i odluka koje se tiču njih samih.

Mehanizmi uključivanja dece su nejasni, a time i nepristupačni.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Mreza organizacija za decu Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,44 MB)